Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2013 wraz z planowaną wysokością środków finansowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2013.

Pełna treść ogłoszenia

74 KBPobierzPodgląd pliku

Druk oferty

111 KBPobierzPodgląd pliku