Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE de 160 mm w gruncie działek 101/3, 172/4, 60 obręb 12 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

21 KBPobierzPodgląd pliku