Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Kołobrzegu na bezpłatne szkolenie pn: "Stosowanie w praktyce ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez NGO".

Pełna treść ogłoszenia

29 KBPobierzPodgląd pliku