Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Wyniki konsultacji

26 KBPobierzPodgląd pliku