BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia

573 KBPobierz na dysk

Studium Uwarunkowań - informacja

3.0 MBPobierz na dysk

Studium - kierunki

15.9 MBPobierz

Studium - Uwarunkowania

11.3 MBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

16.6 MBPobierz

Załaczniki

58 MBPobierz