Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Szkoły Podstawowej Nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza, ul. Bogusława X 22

Pełna treść ogłoszenia konkursowego

46 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie konkursu

28 KBPobierzPodgląd pliku