Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg planuje wydanie publikacji pn: "Informator – organizacje pozarządowe w Kołobrzegu". Informator ma być gotowy na dzień 8 września 2012r. kiedy to planowana jest impreza integracyjna dla wszystkich podmiotów III sektora działających w naszym mieście.

Celem publikacji będzie przybliżenie mieszkańcom Kołobrzegu informacji, ciekawostek, danych na temat stowarzyszeń i innych podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wszystkie organizacje pozarządowe działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę w Kołobrzegu, proszone są o wypełnienie kwestionariusza (w załączeniu) i przekazanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2012r. na adresy e-mail podane w kwestionariuszu. Nie złożenie kwestionariusza w oznaczonym terminie będzie skutkowało nie umieszczeniem danych organizacji w informatorze.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Ratuszowa 13, pok.113, tel. 94 35 51 531, 94 35 51 532 oraz pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, ul. Kniewskiego 11, pok. 11, tel. 94 35 51 675, 94 35 51 616.

Kwestionariusz

34 KBPobierzPodgląd pliku