ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY DO RAD OSIEDLI

Sprostowanie omyłki powstałej w Obwieszeniu Miejskiej Wyborczej z dnia 14 października 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do poszczególnych rad osiedli

23 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 14 października 2012 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do poszczególnych rad osiedli

276 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w dniu 14 października 2012 roku

32 KBPobierz

Karta zgłoszenia do Osiedlowej Komisji Wyborczej

46 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na radnego

39 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 1

27 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 2

26 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 3

27 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 4

30 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 5

25 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 6

26 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 7

24 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 8

24 KBPobierz

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 9

24 KBPobierz

Uchwała Nr XXXVII/510/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

83 KBPobierz

Uchwałą Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

60 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/319/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

53 KBPobierz na dysk

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad osiedli z dnia 19.09.2012 roku w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych rad osiedla i kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych

26 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wezwania wyborców do zgłaszania kandydatów na radnych Rad Osiedli

23 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 1

31 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 2

29 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 3

33 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 4

33 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 5

28 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 6

29 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 7

31 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 8

31 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 9

33 KBPobierz

Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad osiedli z dnia 27.09.2012 roku w sprawie powołania osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli wyznaczonych na dzień 14 października 2012 roku

50 KBPobierz

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z powyższym nie zostały także powołane osiedlowe komisje wyborcze nr 2, 5 i 6

20 KBPobierz

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia t.j. uchwały w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

225 KBPobierz na dysk