Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY DO RAD OSIEDLI

Sprostowanie omyłki powstałej w Obwieszeniu Miejskiej Wyborczej z dnia 14 października 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do poszczególnych rad osiedli

23 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 14 października 2012 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do poszczególnych rad osiedli

276 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w dniu 14 października 2012 roku

32 KBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia do Osiedlowej Komisji Wyborczej

46 KBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia kandydata na radnego

39 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 1

27 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 2

26 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 3

27 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 4

30 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 5

25 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 6

26 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 7

24 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 8

24 KBPobierzPodgląd pliku

Osiedlowa Komisja Wyborcza Nr 9

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/510/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

83 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwałą Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/319/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad osiedli z dnia 19.09.2012 roku w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych rad osiedla i kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wezwania wyborców do zgłaszania kandydatów na radnych Rad Osiedli

23 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 1

31 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 2

29 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 3

33 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 4

33 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 5

28 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 6

29 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 7

31 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 8

31 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.09.2012 r. w sprawie publikacji danych o kandydatach na członków Rady Osiedla Nr 9

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad osiedli z dnia 27.09.2012 roku w sprawie powołania osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli wyznaczonych na dzień 14 października 2012 roku

50 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z powyższym nie zostały także powołane osiedlowe komisje wyborcze nr 2, 5 i 6

20 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia t.j. uchwały w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

225 KBPobierz na dyskPodgląd pliku