ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, inwestycji polegającej na wycince drzew zlokalizowanych na działce nr 4, w obrębie 20 miasta Kołobrzeg, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił o zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia

1.5 MBPobierz