KONTROLE DOTACJI

1.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS/3026-1.II-1//11 z dnia 15.02.20111 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"
Data31.11.2011 - 02.12.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.I - 10/11 z dnia 28.01.2011 r. dotyczącego zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Dom Księży Emerytów Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej z siedzibą przy ul. Katedralnej
Data06 - 10.02.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.I-12/11 z dnia 27.04.2011 r. dotyczącego zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Chrześcijańska Służba Charytatywna
Data16 - 24.02.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.II-11/11 z dnia 25.01.2011 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych
Data17 - 24.02.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr 15/11 z dnia 16.02.2011 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 
Data28.05. - 28.06.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
6.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku Bajlandia
Data16 - 27.07.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
7.TematSprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Radzikowskim Stowarzyszeniu Oświatowym
Data 03.09. - 05.10.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
8. TematSprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadań publicznych, realizowanych na podstawie umów zawarych pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim KOTWICA Kołobrzeg
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM