Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS/3026-1.II-1//11 z dnia 15.02.20111 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"
Data31.11.2011 - 02.12.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.I - 10/11 z dnia 28.01.2011 r. dotyczącego zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Dom Księży Emerytów Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej z siedzibą przy ul. Katedralnej
Data06 - 10.02.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.I-12/11 z dnia 27.04.2011 r. dotyczącego zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Chrześcijańska Służba Charytatywna
Data16 - 24.02.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr WS-3026.II-11/11 z dnia 25.01.2011 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych
Data17 - 24.02.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy Nr 15/11 z dnia 16.02.2011 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 
Data28.05. - 28.06.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
6.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku Bajlandia
Data16 - 27.07.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
7.TematSprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Radzikowskim Stowarzyszeniu Oświatowym
Data 03.09. - 05.10.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
8. TematSprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadań publicznych, realizowanych na podstawie umów zawarych pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim KOTWICA Kołobrzeg
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM