KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - sprawa przezkazania nieruchomości do ZPM
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta pod kątem wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2009 - 2010
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Referacie Drogowym - sprawa podziału komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli kompleksowej "Realizacja umowy na usługi związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt"

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Komunalny

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Straży Miejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją nielegalnego handlu na terenie miasta Kołobrzeg - rok 2011 i 2012

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach - rozliczenie dopłaty kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o. - zaliczki na poczet wyniku 2012 r. i pokrycie straty 2011 r.

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie realizacji cywilnoprawnej dotyczącej promocji Miasta Kołobrzeg, wykonywanej przez spółkę Kotwica Kołobrzeg S.A.

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej "Pozyskiwanie i wydatkowanie dochodów własnych w gimnazjach"

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej zleconej przez Radę Miasta a dotyczącej placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym - Referat Drogowy - wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w roku 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie przyznawania stypendiów sportowych

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej - dofinansowanie z budżetu miasta stowarzyszeń kultury fizycznej szkolących młodzież oraz UKS w latach 2009 - 2012

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
18.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie - dotacje dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego KOTWICA udzielone w latach 2009 - 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM