BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - sprawa przezkazania nieruchomości do ZPM
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta pod kątem wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2009 - 2010
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Referacie Drogowym - sprawa podziału komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli kompleksowej "Realizacja umowy na usługi związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt"

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Komunalny

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Straży Miejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją nielegalnego handlu na terenie miasta Kołobrzeg - rok 2011 i 2012

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach - rozliczenie dopłaty kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o. - zaliczki na poczet wyniku 2012 r. i pokrycie straty 2011 r.

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie realizacji cywilnoprawnej dotyczącej promocji Miasta Kołobrzeg, wykonywanej przez spółkę Kotwica Kołobrzeg S.A.

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej "Pozyskiwanie i wydatkowanie dochodów własnych w gimnazjach"

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej zleconej przez Radę Miasta a dotyczącej placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym - Referat Drogowy - wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w roku 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie przyznawania stypendiów sportowych

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej - dofinansowanie z budżetu miasta stowarzyszeń kultury fizycznej szkolących młodzież oraz UKS w latach 2009 - 2012

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
18.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie - dotacje dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego KOTWICA udzielone w latach 2009 - 2011

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM