KONTROLE WEWNĘTRZNE

1.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
Data31.11.2011 - 02.12.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 8
Data21.12.2011 r. - 01.02.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Różany Dworek na Ogrodach"
Data27.02. - 02.03.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Gimnazjum Nr 1
Data09 - 29.03.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Gimnazjum Nr 3
Data07 - 23.03.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
6.TematSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
7.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Przedszkolu Nr 6
Data05 - 11.05.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
8.TematSprawozdanie z planowanej kontroli w Przedszkolu Nr 2
Data05 - 11.05.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
9.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data25,28,29.05. oraz 12-13.06.2012 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
10.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5
Data29.05. - 20.06.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
11.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - Referacie Oświaty
Data01 - 31.12.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
12.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Energetyce Cieplnej
Data20 - 29.09.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
13.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

Data24 - 31.07.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
14.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Kołobrzegu
Data14.09. - 19.10.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
15.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Data17.09. - 22.10.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
16.TematSprawozdanie z kontroli problemowej przezprowadzonej w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu
Data10 - 12.12.2012
KontrolującyBiuro Kontroli UM