ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr 370 obr. 12 wraz z dowiązaniami kablową siecią elektroenergetyczną 0,4 i 15 kV w gruncie działek nr 5/3, 69/3, 106, 114, 120/2, 121/1, 138/2, 370, 371 w obr. 12 oraz wymiana szafy kablowej zlokalizowanej na działce 371 w obr.12 i budowa przyłącza energetycznego kablowego w gruncie działek nr 370 i 371 w obr. 12
przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

23 KBPobierz