Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr 370 obr. 12 wraz z dowiązaniami kablową siecią elektroenergetyczną 0,4 i 15 kV w gruncie działek nr 5/3, 69/3, 106, 114, 120/2, 121/1, 138/2, 370, 371 w obr. 12 oraz wymiana szafy kablowej zlokalizowanej na działce 371 w obr.12 i budowa przyłącza energetycznego kablowego w gruncie działek nr 370 i 371 w obr. 12
przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

23 KBPobierz