Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146 z późn. zm.) Gmina Miasto Kołobrzeg zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę na zakup łodzi motorowej.

Pełna treść zadania

284 KBPobierzPodgląd pliku