Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Szkolenie z zakresu oświaty oraz szkolenie z zakresu sportu kwalifikowanego w ramach projektu 'Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść oferty

271 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dla wykonawców - część 1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

114 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dla wykonawców - część 2

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

272 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór oferty

518 KBPobierz na dyskPodgląd pliku