Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko - Wschód w zakresie wybranych treści ustaleń

Pełna treść obwieszczenia

30 KBPobierzPodgląd pliku