Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji w Biurze Informatyki

Pełna treść ogłoszenia

56 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik naboru

25 KBPobierzPodgląd pliku