Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  • Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7
  • Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu, ul. ppor. J. Śliwińskiego 1
  • Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, ul E. Łopuskiego 15

Pełna treść ogłoszenia

51 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat

28 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie - Zespół Szkół

31 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie - Zespół Szkół Nr 2

31 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie - Szkoła Podstawowa Nr 3

31 KBPobierzPodgląd pliku