Kluby Radnych

KLUB RADNYCH
"KOŁOBRZESCY RAZEM"

 1. Wiesław Parus - Przewodniczący Klubu
 2. Przemysław Kiełkowski - Wiceprzewodniczacy Klubu
 3. Małgorzata Grotto
 4. Bogdan Błaszczyk
 5. Danuta Wilk
 6. Zbigniew Malinowski
 7. Dariusz Zawadzki
 8. Bogusław Połowniak

KLUB RADNYCH
"
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

 1. Maciej Bejnarowicz - Przewodniczący Klubu
 2. Bartosz Bieńkowski
 3. Jacek Kalinowski
 4. Piotr Rzepka

KLUB RADNYCH
"
NOWY KOŁOBRZEG"

 1. Łukasz Zięba - Przewodniczący Klubu
 2. Kamil Barwinek
 3. Adam Hok

KLUB RADNYCH
"
RADNI NIEZALEŻNI"

 1. Jacek Woźniak - Przewodniczący Klubu
 2. Karolina Szarłata - Woźniak
 3. Krzysztof Plewko

RADNI NIENALEŻĄCY DO KLUBÓW

 1. Izabela Zielińska
 2. Renata Brączyk
 3. Artur Dąbkowski