Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MZZDiOŚ sp. z o.o.)

www.zielen.kolobrzeg.pl | www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

Prezes Zarządu Spółki JACEK KURZAJ

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska jest firmą, która funkcjonuje na nieco innych zasadach niż pozostałe spółki miejskie, posiada bowiem różnorodną działalność usługową, z zachowaniem praw wolnorynkowych. Pomimo, że właścicielem spółki jest Gmina Miasto i świadczymy zadania o charakterze użyteczności publicznej, zmuszeni jesteśmy do zdobywania zleceń w drodze przetargowej, a ten tryb wymusza prowadzenie racjonalnej gospodarki ekonomicznej. Aktualnie w strukturze spółki są wydzielone 4 Zakłady, prowadzące działalność w zakresie:

 • Zakład Ochrony Środowiska - wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie ulic w okresie zimowym, eksploatacja składowiska odpadów
 • Zakład Zieleni - budowa i konserwacja terenów zielonych, produkcja ogrodnicza, utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego
 • Zakład Drogowy - konserwacja i budowa nawierzchni drogowych i chodnikowych, oznakowanie ulic - pionowe i poziome.
 • Zakład Kompostownia - unieszkodliwianie odpadów komunalnych, segregacja odpadów
 • Usługi Pogrzebowe - kompleksowe usługi pogrzebowe

Spółka realizuje zadania nie tylko na potrzeby Gminy Miasto Kołobrzeg, ale proponuje usługi dla wszystkich zainteresowanych (podmioty fizyczne i prawne), w pełnym zakresie swoich czynności. Teren działania jest rozległy, od okolicznych gmin aż do Mrzeżyna.

 • ul. VI Dywizji Piechoty 60 | 78-100 Kołobrzeg
 • sekretariat: +48 94 35-33-230
 • fax: +48 94 35-33-251
 • Prezes Zarządu Spółki - Jacek Kurzaj
 • e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

Skład Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Zieleni, Dróg o Ochrony Środowiska

 1. Łukasz Chruściel
 2. Radosław Klukaczewski
 3. Grzegorz Ferdzyn
 4. Mariusz Wilczyński - przedstawiciel pracowników
 5. Krzysztof Garbalski - przedstawiciel pracowników

Uchwała 18/2020 - powołanie Prezesa MZZDiOŚ

13.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku