Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MZZDiOŚ sp. z o.o.)

www.zielen.kolobrzeg.pl | www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

Prezes Zarządu Spółki JACEK KURZAJ

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska jest firmą, która funkcjonuje na nieco innych zasadach niż pozostałe spółki miejskie, posiada bowiem różnorodną działalność usługową, z zachowaniem praw wolnorynkowych. Pomimo, że właścicielem spółki jest Gmina Miasto i świadczymy zadania o charakterze użyteczności publicznej, zmuszeni jesteśmy do zdobywania zleceń w drodze przetargowej, a ten tryb wymusza prowadzenie racjonalnej gospodarki ekonomicznej. Aktualnie w strukturze spółki są wydzielone 4 Zakłady, prowadzące działalność w zakresie:

 • Zakład Ochrony Środowiska - wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie ulic w okresie zimowym, eksploatacja składowiska odpadów
 • Zakład Zieleni - budowa i konserwacja terenów zielonych, produkcja ogrodnicza, utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego
 • Zakład Drogowy - konserwacja i budowa nawierzchni drogowych i chodnikowych, oznakowanie ulic - pionowe i poziome.
 • Zakład Kompostownia - unieszkodliwianie odpadów komunalnych, segregacja odpadów
 • Usługi Pogrzebowe - kompleksowe usługi pogrzebowe

Spółka realizuje zadania nie tylko na potrzeby Gminy Miasto Kołobrzeg, ale proponuje usługi dla wszystkich zainteresowanych (podmioty fizyczne i prawne), w pełnym zakresie swoich czynności. Teren działania jest rozległy, od okolicznych gmin aż do Mrzeżyna.

 • ul. VI Dywizji Piechoty 60 | 78-100 Kołobrzeg
 • sekretariat: +48 94 35-33-230
 • fax: +48 94 35-33-251
 • Prezes Zarządu Spółki - Jacek Kurzaj
 • e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

Skład Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Zieleni, Dróg o Ochrony Środowiska

 1. Łukasz Chruściel
 2. Radosław Klukaczewski
 3. Grzegorz Ferdzyn
 4. Mariusz Wilczyński - przedstawiciel pracowników
 5. Krzysztof Garbalski - przedstawiciel pracowników

Uchwała 18/2020 - powołanie Prezesa MZZDiOŚ

13.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku