Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

www.mec.kolobrzeg.pl | www.bip.mec.kolobrzeg.pl

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu jest spółką, której podstawą działalności jest wytwarzanie, przesył oraz dystrybucja energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz obsługa bazy zabiegowej zakładów uzdrowiskowych. Historia zbiorowego ciepłownictwa w Kołobrzegu ma swe początki w Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkalnych - Zakładzie Gospodarki Cieplnej działającym do 1973 r. Zakład Energetyki Cieplnej został następnie przyłączony do wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Koszalinie. W tej formie pozostawał do 1990 r. Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu w obecnej formie prawnej istnieje od dnia 1 listopada 1993 r., kiedy to wolą władz samorządowych została przekształcona w jednoosobową spółkę prawa handlowego. Będąc przedsiębiorstwem ciepłowniczym nasza działalność regulowana jest przede wszystkim ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz licznymi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu prowadzi swoją działalność w oparciu o udzielone jej decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 1998 r. koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Spółka stale dba o poprawę jakości swoich usług, modernizację tak samego procesu produkcji jak i sieci cieplnych. Te starania doprowadziły do tego, że Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania, który został zbudowany w oparciu o normy ISO 9001:2000; ISO 14001:2004, PN-N18001:2004. System ten pozwala na monitorowanie i doskonalenie funkcjonowania Spółki. Miejska Energetyka Cieplna wdrożyła ZSZ w celu lepszego zaspokajania potrzeb swoich klientów, zwiększenia dbałości o środowisko, jak i o bezpieczeństwo i higienę pracy. Certyfikację ZSZ przeprowadzili audytorzy akredytowanej jednostki certyfikującej w dniu 15 listopada 2006 r., czego potwierdzeniem jest otrzymanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • ul. Kołłątaja 3 | 78-100 Kołobrzeg
 • Prezes - ANDRZEJ OLICHWIRUK
  tel.: +48 94 35-260-11
 • sekretariat: +48 94 35-244-54
 • fax: +48 94 35-228-72
 • centrala: +48 94 35-260-11 do 15
 • pogotowie ciepłownicze: 993
 • e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl

Skład Rady Nadzorczej Spółki Miejska Energetyka Cieplna

 1. Tadeusz Kanas - przewodniczący
 2. Olga Roszak - Pezała
 3. Aleksander Bolko
 4. Ireneusz Pilarski - przedstawiciel pracowników
 5. Eugeniusz Simiński - przedstawiciel pracowników