Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZPM spółka z o.o.)

www.zpm.portkolobrzeg.pl | www.bip.zpm.portkolobrzeg.pl

Zarząd Portu Morskiego jest spółką, którego przedmiotem działalności jest: zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową; prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej; pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu; świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej; stanowienie i pobieranie opłat portowych. Zadania do realizacji w Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg 2020:

  • Przebudowa wejścia do portu, która jest niezbędna do poprawy warunków bezpieczeństwa żeglugi w porcie Kołobrzeg. Pozwoli to na zawinięcia jednostek handlowych i pasażerskich o większych parametrach, co powinno zaktywizować gospodarczo port kołobrzeski.
  • Rozbudowa infrastruktury portu jachtowego wraz z budową zaplecza socjalnego, co pozwoli na zwiększenie miejsc postojowych dla jachtów oraz polepszy warunki socjalno-bytowe w porcie jachtowym. Zadanie to jest ściśle połączone z zadaniami instytucji zajmujących się krzewieniem kultury morskiej.
  • Stworzenie targowiska rybnego, na którym będzie prowadzona sprzedaż detaliczna i hurtowa ryb poławianych przez jednostki rybackie portu kołobrzeskiego.
  • Budowa terminalu pasażerskiego i uruchomienie połączeń międzynarodowych jako zadanie potwierdzające aspiracje lokalnej społeczności, wyrażone w Wizji Miasta

Dane kontaktowe

Skład Rady Nadzorczej Spółki

  1. Ryszard Woźniak - przewodniczący
  2. Skrzypczak Józef
  3. Aneta Cieślicka