Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MWiK spółka z o.o.)

www.mwik.kolobrzeg.pl | www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja jest spółką, której zadaniem jest produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odbiór i oczyszczanie ścieków, obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne, działalność produkcyjna i handlowa w zakresie materiałów i urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska.

Dane kontaktowe

 • ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg
 • Prezes - Paweł Hryciów
 • tel/fax: +48 94 306 74 56
 • e-mail: sekeretariat@mwik.kolobrzeg.pl
 • pogotowie wodociagowe - 994 lub 94 306 74 18
 • punkt obsługi klienta 94 306 74 27
 • DZIAŁY:
  • produkcja wody i sprzedaży 94 306 74 05
  • techniczno-eksploatacyjny 94 306 74 08
  • mechaniczno-energetyczny 94 306 74 12
  • labolatorium 94 35 489 80
  • oczyszczalnia ścieków 94 35 177 79
  • ujęcia wody 94 35 489 81
  • logistyki i zaopatrzenia 94 306 74 31
  • księgowości 94 306 74 63
  • windykacji 94 306 74 06 lub 94 306 74 04

Skład Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

 1. Monika Kwiatkowska
 2. Adam Ostaszewski
 3. Piotr Szczygielski
 4. Grzegorz Stalmach