Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MWiK spółka z o.o.)

www.mwik.kolobrzeg.pl | www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja jest spółką, której zadaniem jest produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odbiór i oczyszczanie ścieków, obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne, działalność produkcyjna i handlowa w zakresie materiałów i urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska.

Dane kontaktowe

 • ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg
 • Prezes - Paweł Hryciów
 • tel/fax: +48 94 306 74 56
 • e-mail: sekeretariat@mwik.kolobrzeg.pl
 • pogotowie wodociagowe - 994 lub 94 306 74 18
 • punkt obsługi klienta 94 306 74 27
 • DZIAŁY:
  • produkcja wody i sprzedaży 94 306 74 05
  • techniczno-eksploatacyjny 94 306 74 08
  • mechaniczno-energetyczny 94 306 74 12
  • labolatorium 94 35 489 80
  • oczyszczalnia ścieków 94 35 177 79
  • ujęcia wody 94 35 489 81
  • logistyki i zaopatrzenia 94 306 74 31
  • księgowości 94 306 74 63
  • windykacji 94 306 74 06 lub 94 306 74 04

Skład Rady Nadzorczej Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

 1. Monika Kwiatkowska
 2. Adam Ostaszewski
 3. Piotr Szczygielski
 4. Grzegorz Stalmach