Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KTBS sp. z o.o.)

www.ktbs.pl | www.bip.ktbs.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198z poźniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące KTBS w Kołobrzegu - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Prezes Zarządu
Robert Cieciora

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Dobrze budujemy - dobrze gospodarujemy

Czy towarzystwo budownictwa społecznego może być firmą równie prężnie działającą i sprawnie zabezpieczającą środki na budowę, co prywatni potentatów rynku budowlanego? Otóż - może być, czego dowodem jest Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zostało utworzone 1 grudnia 1998 roku, jako spółka miejska o kapitale 20 tysięcy złotych i zatrudniająca tylko jedną osobę. Dziś po niespełna dziesięciu latach skupia czterdziestu pracowników i posiada kapitał zakładowy w wysokości 15 mln złotych. Skok widać duży, co jest zasługą zespołu kierowanego od dziesięciu lat przez Roberta Cieciorę, absolwenta Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, i członka Rady Społecznej Wydziału Zarządzania. Zresztą współpraca w kształceniu kadr między Spółką a uczelnią także przynosi znakomite rezultaty. Przyjrzyjmy się zatem bliżej działalności TBS-u z Kołobrzegu.

Towarzystwo prowadzi działalność inwestycyjną, która łączy elementy budownictwa socjalnego, komunalnego i komercyjnego. Warto wiedzieć, że jako pierwsze w kraju odważyło się zaryzykować i podjąć rynkowe metody finansowania budów, w oparciu o kredyty bankowe, zamiast czekać tylko na środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ten sposób bardzo ożywiło tempo budowania i podniosło standard budynków, co od razu dostrzegli klienci. Jednocześnie Spółka wykonała kolejny perspektywiczny krok i nawiązała ścisła współpracę z Gminą Miasto Kołobrzeg. W efekcie tych działań KTBS od 2001 roku przekazało mieszkańcom klucze do 779 mieszkań, a pierwsze z nich otwierały drzwi lokali przy ul. Chodkiewicza 3. Ta budowa była współfinansowana ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jednocześnie, w 2001 roku Spółka rozpoczęła realizację „Osiedla Europejskiego”, w oparciu o bankowy kredyt komercyjny, udzielony Towarzystwu. Ta inwestycja, podzielona na trzy etapy, dotyczy aż 196 mieszkań przy ul. Helsińskiej.

Z kiepskiego standardu - dobre mieszkania

Towarzystwo nie boi się nietypowych wyzwań i w 2006 roku podjęło się ciekawego zadania, czyli adaptacji mienia powojskowego. W styczniu oddało do użytku pierwszy wyremontowany budynek przy ul. Mazowieckiej 33, z 17-toma mieszkaniami. Za nim poszły kolejne budynki koszarowe przy ul. Jedności Narodowej 88, 89 i 90. Tu również podstawą finansowania były kredyty bankowe, a uzyskane w ten sposób mieszkania - aż 148 lokali - zostały przekazane gminie w dzierżawę.

Tymczasem KTBS nie próżnowało - w 2006 roku, w sierpniu oddało do użytku 119 mieszkań w budynkach pokoszarowych przy ul. Jedności Narodowej 83 i 85. Zamieszkali w nich kołobrzeżanie oczekujący dotąd na mieszkania od Gminy Miasto Kołobrzeg. Co ciekawe, Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji na zasadach non - profit, a klienci sami zaciągali kredyty w bankach komercyjnych. Rok 2006 zamyka oddanie budynku powojskowego przy ul. Koszalińskiej, należącego do Kołobrzeskiego TBS, a przekazanego gminie w dzierżawę. W oparciu o kredyt wyodrębniono w nim 84 mieszkania socjalne o wysokich parametrach użytkowania.

W tym roku Towarzystwo przekazało mieszkańcom 52 mieszkania w budynku pokoszarowym przy ul. Łopuskiego 50, 70 mieszkań i 6 lokali użytkowych w budynku przy ul. Bema 5 (tu część została przekazana Gminie na zasadzie dzierżawy, a część sprzedana na wolnym rynku) i 23 lokale mieszkalne własnościowe przy ul. Kujawskiej.

Największy gospodarz

Towarzystwo jest nie tylko budowniczym, ale również sprawnym zarządzającym i administratorem powierzonych mu zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg i Wspólnot Mieszkaniowymi. Zarządza lokalami o łącznej powierzchni ok 190 000 mkw, a tym samym jest największym zarządcą w mieście. Podobnie jak w zakresie budownictwa, tak i tu Spółka stale dąży do powiększania administrowanych zasobów i nawiązuje współpracę z kolejnymi partnerami.

Mieszkania czekają

W roku 2009 Spółka zrealizowała inwestycje przy ul. Okopowej, gdzie oddała do użytku 29 mieszkań oraz przy ul. łopuskiego, gdzie 49 lokali zostało przekazane Gminie na zasadzie dzierżawy. W roku 2010 realizujemy kolejne inwestycje łącznie w ilości 185 mieszkań. W trzech kolejnych lokalizacjach na terenie Kołobrzegu przy ulicach: Szarych Szeregów, Wolności, Wybickiego, Łopuskiego i Okopowej. Ich zaletami, oprócz dobrej lokalizacji jest ciekawa aranżacja oraz wysoki standard wykończenia.

I tak, inwestycja przy ul. Wybickiego, czyli we wschodniej części Kołobrzegu, na „Osiedlu Ogrody”, na pewno zadowoli chętnych poszukujących mieszkania bardzo blisko morza. W pobliżu znajduje się amfiteatr, a nieopodal ścieżka rowerowa, biegnąca od mola w kierunku Podczela. Z kolei kompleks budynków przy ul. Szarych Szeregów, w zachodniej dzielnicy miasta, oferuje także ciągi piesze dla mieszkańców, plac zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji, miejsca parkingowe oraz postojowe w garażu podziemnym. Niedaleko jest też szkoła i kompleks sportowo - rekreacyjny. Wreszcie kompleks budynków przy ul. Wolności, oddany w 2010 roku, tworzą utrzymane w starym stylu kamienice, co sprzyja zachowaniu klimatu okolicy. W przeciwieństwie jednak do prawdziwych starych kamienic, te budynku będą gwarantowały maksymalną wygodę, w tym dostęp do garaży podziemnych.

Adaptacje docenione

Wszystkie działania Kołobrzeskiego TBS były wielokrotnie doceniane zarówno w czasie bieżącej działalności współpracujących z nim podmiotów, jaki w konkursach, w których bierze ono udział. Dwukrotnie nagrodzono je np. w konkursie „Modernizacja Roku” (poświęconym realizacjom przedsięwzięć budowlanych, wyróżniających się szczególnymi walorami) - za adaptację budynku przy ul. Mazowieckiej 33. i obiektów pokoszarowych przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

W roku 2013 KTBS przystąpiło do pierwszego etapu realizacji inwestycji, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, polegającej na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych po 44 mieszkania w każdym. W czerwcu 2014 roku oddano pierwszy budynek. Kolejny, drugi budynek oddano w lipcu 2015 roku. W roku 2015 rozpoczęto również realizację drugiego etapu inwestycji, polegającego na budowie dwóch kolejnych budynków mieszkalnych po 44 mieszkania w każdym. Zakończenie budowy trzeciego budynku planowane jest na wrzesień 2016, a czwartego budynku na marzec 2018.

Drugim aspektem działalności firmy jest zarządzanie i administracja zarówno zasobami Gminy Miasto Kołobrzeg jak i Wspólnotami Mieszkaniowymi. Łączna powierzchnia zarządzanych przez Kołobrzeskie TBS to ok. 190 000 m2, co daje firmie pierwsze miejsce wśród zarządców nieruchomości w naszym mieście. Do tej pory Spółka wybudowała 1132 mieszkania.

Dane kontaktowe

  • ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg
  • tel.: +48 94 35-474-71
  • fax: +48 94 35-425-74
  • e-mail: biuro@ktbs.pl

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu Spółki - Robert Cieciora

Skład Rady Nadzorczej Spółki

  1. Swat Urszula - przewodnicząca
  2. Stanisław Wziątek
  3. Maria Bejger