ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zwrot VAT-u

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Zgodnie z uchwałą 7-osobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r. sygn. IFSK279/06, umowy o użytkowanie wieczyste zawarte przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlegają ustawie o podatku VAT. W związku z powyższym, kwoty zapłaconego podatku VAT za lata 2005-2006 stanowią nadpłatę, która może być zaliczona na poczet przyszłych wpłat, bądź zwrócona użytkownikowi wieczystemu. Urząd Miasta Kołobrzeg przystąpił do procedur zmierzających do zwrotu podatku VAT. Wniosek o rozliczenie podatku VAT doliczonego do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 01.05.2004 r. stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na ogrom prac związanych z rozliczeniem podatku VAT wnioski o zwrot będą rozpatrywane sukcesywnie. Termin rozpatrzenia do 120 dni.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz GromekWniosek.doc

70 KBPobierz