BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zwrot VAT-u

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Zgodnie z uchwałą 7-osobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r. sygn. IFSK279/06, umowy o użytkowanie wieczyste zawarte przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlegają ustawie o podatku VAT. W związku z powyższym, kwoty zapłaconego podatku VAT za lata 2005-2006 stanowią nadpłatę, która może być zaliczona na poczet przyszłych wpłat, bądź zwrócona użytkownikowi wieczystemu. Urząd Miasta Kołobrzeg przystąpił do procedur zmierzających do zwrotu podatku VAT. Wniosek o rozliczenie podatku VAT doliczonego do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 01.05.2004 r. stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na ogrom prac związanych z rozliczeniem podatku VAT wnioski o zwrot będą rozpatrywane sukcesywnie. Termin rozpatrzenia do 120 dni.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz GromekWniosek.doc

70 KBPobierz