PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Przejrzysty Urząd

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wzory Deklaracji i Inne Ważne Dokumenty

WZORY DEKLARACJI I INNE WAŻNE DOKUMENTY

Rok 2015

Dokument.doc.pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2015

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 
- załącznik do deklaracji DT-1A 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe 
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane 

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg 2014 r.

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.  
Opłata uzdrowiskowa 
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
UCHWAŁA NR XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
UCHWAŁA Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
UCHWAŁA Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
UCHWAŁA Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2014

Dokument.doc.pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2014

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 
- załącznik do deklaracji DT-1A 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe 
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane 

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg 2014

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.  
Opłata uzdrowiskowa 
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
UCHWAŁA NR XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
UCHWAŁA Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
UCHWAŁA Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
UCHWAŁA Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2013

Dokument.doc.pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2013

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 

Stawki podatków i opłat

zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 r. 
opłata uzdrowiskowa 

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.
 
UCHWAŁA NR XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
UCHWAŁA NR XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
UCHWAŁA NR XXIV/338/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie opłaty targowej
 
   

Rok 2012

Dokument.doc.pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2012

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 
- załącznik do deklaracji druk DT -1A 
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf 

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
UCHWAŁA NR XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
 
UCHWAŁA NR XIII/162/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
 
UCHWAŁA NR XIII/163/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
   

Stawki podatków i opłat

Zestawienie stawek podatków i opłat lokalnych 

Rok 2011

Dokument.doc.pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2011

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 
- załącznik do deklaracji druk DT -1A 
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf 

Pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian i obowiązują tak jak w roku 2010

podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Uchwały podatkowe na rok 2011

UWAGA - zmiana uchwał podatkowych na 2011 r.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 

Uchwały podatkowe z 29 września 2010 r.

Uchwała Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1996)
 
Uchwała Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1997)
 

Rok 2010

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2010

podatek od nieruchomości
uchwała XXXVIII/516/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXXVIII/519/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2010

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1 
- załącznik do deklaracji druk DT -1A 
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf 

Rok 2009

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2009

podatek od nieruchomości
uchwała XXV/347/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXV/350/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2009

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- deklaracja na podatek od środków transportowych 
- załącznik do deklaracji DT-1 
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 

Rok 2008

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2008

podatek od nieruchomości
uchwała XV/158/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XV/160/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata targowa
XV/161/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XV/163/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2008

podatek od nieruchomości   
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny   
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny   
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych   
- deklaracja na podatek od środków transportowych 
- załącznik do deklaracji DT-1 
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 

Rok 2007

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2007

podatku od nieruchomości
uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od posiadania psów
uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od środków transportowych
uchwała Nr XLV/585/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6.12.2005r.
opłaty targowej
uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
opłaty uzdrowiskowej
uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
Podstawa prawna  
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
- uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
- uchwała w sprawie zasad poboru opłat lokalnych w drodze innkasa

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2007

podatek od nieruchomości   
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny   
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny   
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969 
- załącznik 

Rok 2006

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na rok 2006

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2006 rok

podatek od nieruchomości   
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny   
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny   
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych   
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969 
- załącznik 

Rok 2005

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na 2005 rok

Uchwała w sprawie określania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg 
Uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa 
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2005 rok

deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) 
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) 
deklaracja na podatek rolny (os. prawne) 
- informacja o gruntach do podatku rolnego (os. fizyczne) 
deklaracja na podatek leśny (os. prawne) 
- informacja o lasach do podatku leśnego (os. fizyczne) 
deklaracja na podatek od środków transportowych  
- załącznik - deklaracja 
- załącznik 
- wzór deklaracji podatku od środków transportowych na 2005 (Dziennik Ustaw z 2004 Nr 252, poz. 2523 

Rok 2004

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg 
w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa 
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg 

Rok 2003

Dokument.doc.pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg 

Wykazy przedsiębiorców, którzy otrzymali ulgi podatkowe

Rok 2006 
Rok 2005  
- 1 kwartał 
- 2 kwartał 
- 3 kwartał 
- 4 kwartał 
Rok 2004  
- 1 kwartał 
- 2 kwartał 
- 3 kwartał 
- 4 kwartał