Stawki podatków, opłat lokalnych oraz wzory deklaracji

Rok 2023
Dokument   .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2023

podatek od nieruchomości
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 
podatek rolny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IR-1 Informacja o gruntach
 
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 
podatek leśny
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IL-1 Informacja o lasach
 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 
podatek od środków transportowych
 •  DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
 
 •  DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 
 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe
 
 • deklaracja D2 - nieruchomości mieszane
 
Opłata uzdrowiskowa    
 • druki i inne ważne dokumenty
 

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
Uchwała Nr LV/787/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg - poz. 4840. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  
Uchwała Nr LV/788/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej - poz. 4848. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  
Uchwała Nr LV/789/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - poz. 4855. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  
Uchwała Nr XLII/601/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XLII/602/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XLII/599/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  

     

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Rok 2022
Dokument   .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2022

podatek od nieruchomości
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 
podatek rolny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IR-1 Informacja o gruntach
 
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 
podatek leśny
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IL-1 Informacja o lasach
 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 
podatek od środków transportowych
 •  DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
 
 •  DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 
 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe
 
 • deklaracja D2 - nieruchomości mieszane
 
Opłata uzdrowiskowa    
 • druki i inne ważne dokumenty
 

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.
Uchwała Nr XLII/601/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XLII/602/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XLII/600/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej  
Uchwała Nr XLII/598/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XLII/599/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  

     

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Rok 2021
Dokument   .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2021

podatek od nieruchomości
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 
podatek rolny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IR-1 Informacja o gruntach
 
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 
podatek leśny
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IL-1 Informacja o lasach
 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 
podatek od środków transportowych
 •  DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
 
 •  DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 
 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe
 
 • deklaracja D2 - nieruchomości mieszane
 
Opłata uzdrowiskowa    
 • druki i inne ważne dokumenty
 

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


 
Rok 2020
Dokument   .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2020

podatek od nieruchomości
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 
podatek rolny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IR-1 Informacja o gruntach
 
 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 
podatek leśny
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • IL-1 Informacja o lasach
 
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 
podatek od środków transportowych
 •  DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
 
 •  DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 
 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe
 
 • deklaracja D2 - nieruchomości mieszane
 
Opłata uzdrowiskowa    
 • druki i inne ważne dokumenty
 

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

 
Uchwała Nr XIX.280.20 Rady Miasta w sprawie opłaty uzdrowiskowej  
Uchwała Nr XV.195.19 Rady Miasta w sprawie podatku od nieruchomości  
Uchwała Nr XXII.306.20 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj. Zachodniopom. poz. 4414 z 2018 r.)  
Uchwała Nr XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  

ARCHIWUM

Zobacz: KALENDARZ PODATNIKA TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH oraz TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT


Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w roku podatkowym 2019 obowiązują te same stawki podatków i opłat lokalnych jak w roku 2018 r., z wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która w 2019 r. nie będzie pobierana na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Do czasu wejścia w życie nowych rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie wzorów informacji i deklaracji podatkowych dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego tj. do 30.06.2019 r. obowiązują wzory uchwalone przez Radę Miasta Kołobrzeg.

Druki informacji i deklaracji podatkowych od 01.07.2019:

Rok 2019
Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2019

podatek od nieruchomości    
- i- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymid>
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2018 r. poz. 2436)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  
- deklaracja D1 - nieruchomości zamieszkałe i mieszane   -
- deklaracja D1 - nieruchomości zamieszkałe i mieszane - instrukcja   -
- deklaracja D2 - nieruchomości niezamieszkałe   -
- deklaracja D2 - nieruchomości niezamieszkałe - instrukcja   -
Opłata uzdrowiskowa    
- druki i inne ważne dokumenty  


Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

 
Uchwała Nr XXXV/502/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XLV.685.18 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.145.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XXV/345/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj. Zachodniopom. poz. 4414 z 2018 r.)  
     

Rok 2018

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2018

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  
 
- deklaracja D1 - nieruchomości zamieszkałe i mieszane   -
- deklaracja D1 - nieruchomości zamieszkałe i mieszane - instrukcja   -
- deklaracja D2 - nieruchomości niezamieszkałe   -
- deklaracja D2 - nieruchomości niezamieszkałe - instrukcja   -
Opłata uzdrowiskowa    
- druki i inne ważne dokumenty  


Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • opłata za psa
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

 
Uchwała Nr XXXV/502/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XIV.146.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.145.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XXV/345/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  
     

Rok 2017

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2017

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 
Uchwała Nr XXV/344/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  
Uchwała Nr XIV.143.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  
Uchwała Nr XIV.145.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XIV.146.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.147.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty uzdrowiskowej  
Uchwała Nr XXV/346/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XXV/345/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  
     

Rok 2016

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2016

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe    
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r.

 
Uchwała Nr XIV.142.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016  
Uchwała Nr XIV.143.15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2016  
Uchwała Nr XIV.144.15 w sprawie informacji i deklaracji podatkowych 2016  
Uchwała Nr XIV.145.15 w sprawie opłaty targowej 2016  
Uchwała Nr XIV.146.15 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.147.15 w sprawie opłaty uzdrowiskowej 2016  
Uchwała Nr XIV.148.15 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
     

Rok 2015

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2015

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg 2014 r.

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.    
Opłata uzdrowiskowa  
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
Uchwała Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
Uchwała Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2014

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2014

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg 2014

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.    
Opłata uzdrowiskowa  
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
Uchwała Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
Uchwała Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2013

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2013

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  

Stawki podatków i opłat

zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 r.  
opłata uzdrowiskowa  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
Uchwała Nr XXIV/338/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie opłaty targowej
 
     

Rok 2012

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2012

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
Uchwała Nr XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
 
Uchwała Nr XIII/162/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XIII/163/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
     

Stawki podatków i opłat

Zestawienie stawek podatków i opłat lokalnych  

Rok 2011

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2011

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian i obowiązują tak jak w roku 2010

podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Uchwały podatkowe na rok 2011

UWAGA - zmiana uchwał podatkowych na 2011 r.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 

Uchwały podatkowe z 29 września 2010 r.

Uchwała Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1996)
 
Uchwała Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1997)
 

Rok 2010

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2010

podatek od nieruchomości
uchwała XXXVIII/516/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXXVIII/519/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2010

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Rok 2009

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2009

podatek od nieruchomości
uchwała XXV/347/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXV/350/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2009

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- deklaracja na podatek od środków transportowych  
- załącznik do deklaracji DT-1  
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  

Rok 2008

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2008

podatek od nieruchomości
uchwała XV/158/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XV/160/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata targowa
XV/161/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XV/163/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2008

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- deklaracja na podatek od środków transportowych  
- załącznik do deklaracji DT-1  
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  

Rok 2007

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2007

podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLV/585/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6.12.2005r.
opłaty targowej
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
opłaty uzdrowiskowej
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
Podstawa prawna    
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
- uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
- uchwała w sprawie zasad poboru opłat lokalnych w drodze innkasa

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2007

podatek od nieruchomości    
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny    
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny    
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969  
- załącznik  

Rok 2006

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2006

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2006 rok

podatek od nieruchomości    
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny    
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny    
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969  
- załącznik  

Rok 2005

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2005 rok

Uchwała w sprawie określania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych  
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej  
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2005 rok

deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)  
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)  
deklaracja na podatek rolny (os. prawne)  
- informacja o gruntach do podatku rolnego (os. fizyczne)  
deklaracja na podatek leśny (os. prawne)  
- informacja o lasach do podatku leśnego (os. fizyczne)  
deklaracja na podatek od środków transportowych    
- załącznik - deklaracja  
- załącznik  
- wzór deklaracji podatku od środków transportowych na 2005 (Dziennik Ustaw z 2004 Nr 252, poz. 2523  

Rok 2004

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg  
w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa  
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  

Rok 2003

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg  

Wykazy przedsiębiorców, którzy otrzymali ulgi podatkowe

Rok 2006  
Rok 2005    
- 1 kwartał  
- 2 kwartał  
- 3 kwartał  
- 4 kwartał  
Rok 2004    
- 1 kwartał  
- 2 kwartał  
- 3 kwartał  
- 4 kwartał