ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wzory Deklaracji i Inne Ważne Dokumenty

WZORY DEKLARACJI I INNE WAŻNE DOKUMENTY

Rok 2018

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2018

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  
Opłata uzdrowiskowa    
- druki i inne ważne dokumenty  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

 
Uchwała Nr XXXV/502/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XIV.146.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.145.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała Nr XXV/345/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  
     

Rok 2017

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2017

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

 
Uchwała Nr XXV/344/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  
Uchwała Nr XIV.143.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  
Uchwała Nr XIV.145.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty targowej  
Uchwała Nr XIV.146.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.147.15 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty uzdrowiskowej  
Uchwała Nr XXV/346/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XXV/345/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
Uchwała Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty prolongacyjnej  
Uchwała Nr XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  
     

Rok 2016

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2016

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych
Uwaga! od 01.01.2016 r. nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2025)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe    
- deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r.

 
Uchwała Nr XIV.142.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016  
Uchwała Nr XIV.143.15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2016  
Uchwała Nr XIV.144.15 w sprawie informacji i deklaracji podatkowych 2016  
Uchwała Nr XIV.145.15 w sprawie opłaty targowej 2016  
Uchwała Nr XIV.146.15 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa  
Uchwała Nr XIV.147.15 w sprawie opłaty uzdrowiskowej 2016  
Uchwała Nr XIV.148.15 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa  
     

Rok 2015

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2015

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg 2014 r.

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.    
Opłata uzdrowiskowa  
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
Uchwała Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
Uchwała Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2014

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2014

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji DT-1A  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja D1 - nieruchomości tylko zamieszkałe  
deklaracja D2 - nieruchomości mieszane  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg 2014

Zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.    
Opłata uzdrowiskowa  
 
Obwieszczenie 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej 1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
 
Uchwała Nr L/639/14 z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/338/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XLI/547/13 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XLI/399/13 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XL/522/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od nieruchomości
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XL/523/13 z dnia 26.11.2013 r.
podatek od środków transportowych
 
Uchwała Nr XL/525/13 z dnia 26.11.2013 r.
opłata uzdrowiskowa
 
Uchwała Nr XL/524/13 z dnia 26.11.2013 r.
zmiana opłaty targowej
 
UCHWAŁA XXV/349/08 z dnia 24.10.2008 r.
opłata od posiadania psów
 

Rok 2013

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2013

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  

Stawki podatków i opłat

zestawienie podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 r.  
opłata uzdrowiskowa  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg.
 
Uchwała Nr XXIV/339/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 
Uchwała Nr XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
Uchwała Nr XXIV/338/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie opłaty targowej
 
     

Rok 2012

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2012

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne) - z wypisanymi stawkami podatkowymi
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XXIV/337/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
Uchwała Nr XIII/161/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
 
Uchwała Nr XIII/162/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
 
Uchwała Nr XIII/163/11 z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 
UCHWAŁA XXXVIII/517/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
     

Stawki podatków i opłat

Zestawienie stawek podatków i opłat lokalnych  

Rok 2011

Dokument .doc .pdf

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2011

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Pozostałe stawki podatków i opłat lokalnych pozostają bez zmian i obowiązują tak jak w roku 2010

podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Uchwały podatkowe na rok 2011

UWAGA - zmiana uchwał podatkowych na 2011 r.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg
 
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 

Uchwały podatkowe z 29 września 2010 r.

Uchwała Nr L/671/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1996)
 
Uchwała Nr L/672/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 111, poz. 1997)
 

Rok 2010

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2010

podatek od nieruchomości
uchwała XXXVIII/516/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
podatek transportowy
uchwała XXXIX/529/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 01 grudnia 2009 r.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
uchwała XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXXVIII/519/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2010

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych druk DT-1  
- załącznik do deklaracji druk DT -1A  
- instrukcja wypełnienia druku DT-1 i DT-1A w formacie pdf  

Rok 2009

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2009

podatek od nieruchomości
uchwała XXV/347/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata targowa
uchwała XXV/348/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XXV/350/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2009

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- deklaracja na podatek od środków transportowych  
- załącznik do deklaracji DT-1  
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  

Rok 2008

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2008

podatek od nieruchomości
uchwała XV/158/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
podatek transportowy
uchwała XV/159/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata od posiadania psów
uchwała XV/160/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata targowa
XV/161/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
opłata uzdrowiskowa
XV/162/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.
ustalenie wzorów i deklaracji podatkowych
uchwała XV/163/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2007 r.

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2008

podatek od nieruchomości    
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
podatek rolny    
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
podatek leśny    
- informacja o lasach
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
podatek od środków transportowych    
- deklaracja na podatek od środków transportowych  
- załącznik do deklaracji DT-1  
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  

Rok 2007

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2007

podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLV/585/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6.12.2005r.
opłaty targowej
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
opłaty uzdrowiskowej
Uchwała Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r.
Podstawa prawna    
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
- uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
- uchwała w sprawie zasad poboru opłat lokalnych w drodze innkasa

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2007

podatek od nieruchomości    
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny    
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny    
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969  
- załącznik  

Rok 2006

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na rok 2006

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2006 rok

podatek od nieruchomości    
- deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
podatek rolny    
- deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)
- informacja o gruntach (osoby fizyczne)
podatek leśny    
- deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)
- informacja o lasach
podatek od środków transportowych    
- wzór deklaracji Dz.U z 2005 r. Nr 232 poz. 1969  
- załącznik  

Rok 2005

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2005 rok

Uchwała w sprawie określania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych  
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  
Uchwała w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej  
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2005 rok

deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)  
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)  
deklaracja na podatek rolny (os. prawne)  
- informacja o gruntach do podatku rolnego (os. fizyczne)  
deklaracja na podatek leśny (os. prawne)  
- informacja o lasach do podatku leśnego (os. fizyczne)  
deklaracja na podatek od środków transportowych    
- załącznik - deklaracja  
- załącznik  
- wzór deklaracji podatku od środków transportowych na 2005 (Dziennik Ustaw z 2004 Nr 252, poz. 2523  

Rok 2004

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg  
w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa  
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg  

Rok 2003

Dokument .doc .pdf

Uchwały podatkowe na 2004 rok

w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg  

Wykazy przedsiębiorców, którzy otrzymali ulgi podatkowe

Rok 2006  
Rok 2005    
- 1 kwartał  
- 2 kwartał  
- 3 kwartał  
- 4 kwartał  
Rok 2004    
- 1 kwartał  
- 2 kwartał  
- 3 kwartał  
- 4 kwartał