Akty Prawne


AKTY PRAWNE

Podatki i opłaty lokalne | Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.

351 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Podatek rolny | Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Podatek leśny | Dz.U z. 2017 r. poz. 1821 ze zm.

238 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ordynacja podatkowa | Dz.U z 2017 r. poz. 201 ze zm.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Finanse publiczne | Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

856 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kodeks postępowania administracyjnego | Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.

511 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postępowanie egzekucyjne w administracji | Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.

561 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opłata skarbowa | Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

382 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaliczenie gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych | Dz.U. z 2001 r. Nr 143 poz. 1614

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewidencja podatkowa nieruchomości | Dz.U. z 2004 r. Nr 107 poz. 1138 ze zm.

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych | Dz.U. z 2015 r. poz. 2025

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku