BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Akty Prawne


AKTY PRAWNE

Podatki i opłaty lokalne | Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.

351 KBPobierz na dysk

Podatek rolny | Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.

271 KBPobierz na dysk

Podatek leśny | Dz.U z. 2017 r. poz. 1821 ze zm.

238 KBPobierz na dysk

Ordynacja podatkowa | Dz.U z 2017 r. poz. 201 ze zm.

1.2 MBPobierz na dysk

Finanse publiczne | Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.

856 KBPobierz na dysk

Kodeks postępowania administracyjnego | Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.

511 KBPobierz na dysk

Postępowanie egzekucyjne w administracji | Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.

561 KBPobierz na dysk

Opłata skarbowa | Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

382 KBPobierz na dysk

Zaliczenie gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych | Dz.U. z 2001 r. Nr 143 poz. 1614

0.9 MBPobierz na dysk

Ewidencja podatkowa nieruchomości | Dz.U. z 2004 r. Nr 107 poz. 1138 ze zm.

34 KBPobierz na dysk

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych | Dz.U. z 2015 r. poz. 2025

1.0 MBPobierz na dysk