Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem wejścia, umożliwiające dostęp do pomieszczeń piwnicznych Ratusza na działkach nr 248_1 i 247_3.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r., NR 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak UA-III.7331-162/08 z dnia 22.10.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem wejścia, umożliwiające dostęp do pomieszczeń piwnicznych Ratusza na działkach nr 248/1 i 247/3 w obr. 12 przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu.ogłosz.Plan Przestrzenny.doc

31 KBPobierzPodgląd pliku