Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem wejścia, umożliwiające dostęp do pomieszczeń piwnicznych Ratusza na działkach nr 248_1 i 247_3.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r., NR 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak UA-III.7331-162/08 z dnia 22.10.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem wejścia, umożliwiające dostęp do pomieszczeń piwnicznych Ratusza na działkach nr 248/1 i 247/3 w obr. 12 przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu.ogłosz.Plan Przestrzenny.doc

31 KBPobierzPodgląd pliku