ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16_5 w obrębie 1 ul. Grzybowska 25 w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Z 10 maja 2003r., NR 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/5 w obrębie 1 ul. Grzybowska 25 w Kołobrzegu.183-08 st.telefonii komórkowej ul. Grzybowska 25.doc

1.5 MBPobierz