BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16_5 w obrębie 1 ul. Grzybowska 25 w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Z 10 maja 2003r., NR 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/5 w obrębie 1 ul. Grzybowska 25 w Kołobrzegu.183-08 st.telefonii komórkowej ul. Grzybowska 25.doc

1.5 MBPobierz