Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz demontażu sieci napowietrznej 0,4 kV wzdłuż ul. Krzywoustego na działkach nr: 23_2, 23_3, 23_5, 23_7, 23_8, 23_10, 23_42, 23_43, 23_45 obręb Niekanin, 41_13, 41_14, 41_15, 41_16, 41_17, 41_23, 42, 85 obręb 19 w Kołobrzegu

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz demontażu sieci napowietrznej 0,4 kV wzdłuż ul. Krzywoustego na działkach nr: 23/2, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8, 23/10, 23/42, 23/43, 23/45 obręb Niekanin, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/23, 42, 85 obręb 19 w Kołobrzegu.Pełna treść obwieszczenia.doc

1.5 MBPobierzPodgląd pliku