KONTROLE WEWNĘTRZNE

1.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Kołobrzegu
Data06.12.2010 - 18.02.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Kołobrzegu
Data06.12.2010 - 18.02.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kołobrzegu 
Data06.12.2010 - 18.02.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM 
 
4.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Społecznym Towarzystwie Oświatowym Nr 70 w Kołobrzegu - Zespół Szkół Społecznych Nr 1 - Społeczne Gimnazjum Nr 1 w Kołobrzegu

Data28.05. - 08.06.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
 5.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3

Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
6.TematSprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska

Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
7.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Prywatnym "Morska Kraina"

Data08-21.06.2011
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
8. 

 

TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
9.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
10.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
11.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Żłobku KRASNAL przy ul. Bogusława X
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
12.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunalnym, Referacie Drogowym
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
13.TematSprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
Data-
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
14.TematSprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5
Data03 - 27.10.2011 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
15.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Data16.09. - 21.10.2011 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
16.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych Nr 2
Data08 - 24.11.2011 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
17.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Rodzinnym "Mądrowscy"
Data05 - 16.12.2011 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM