Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Protokół Nr 28 z posiedzenia kolegium Prezydenta - 08,07,2008 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 28 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 08 lipca 2008 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Tomasz Tamborski
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Mirosław Tessikowski
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Miasta - Michał Kujaczyński

 1. Porządek posiedzenia.
  1. Przyjęcie protokołu Nr 27 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 04 lipca 2008 roku.
 2. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na powołanie komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.
 3. Sprawy K
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezprzetargowy wynajem lokalu uzytkowego położonego w Kołobrzegu przy ulicy Budowlanej. Prezydent wyraził zgodę na remont w/w lokalu na koszt wnioskodawcy i zawarcie umowy na okres 3 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż pokoju nr 6 w budynku przy ul. E. Gierczak w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż lokalu (pokoju) nr 4 właścicielowi lokalu nr 5 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu.
 4. Sprawa PNW
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przejęcie przez Gminę Miasto Kołobrzeg - Referat Drogowy - zadań związanych z zarządzaniem drogą znajdującą się w obrębie Portu Rybackiego tj. ul. Stocznowa i ul. Szyprów, działki nr 8, 6/1, 7/12 oraz parking dz. Nr 4/91.
 5. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezterminowe użyczenie Wspólnotom Mieszkaniowym: przy ulicy Dworcowej 2-4, 6-8, przy ulicy Zwycięzców 1-3, 5, 7, 9, Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energrtyk" z siedzibą przy ulicy Źródlanej 5 oraz Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Kniweskiego 3-5 w Kołobrzegu części nieruchomości oznaczonej numerem 18/12 obręb 12 o powierzchni ok. 58 m2 , położonej w Kołobrzegu przy ulicach Dworcowej i Zwycięzców.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przepisanie umowy dzierżawy nr 61/2002 z dnia 20.03.2002r.
  3. Prezydent Miasta rozpatrzy ponownie wniosek najemcy mieszkania przy ul. Kopernika po utrzymaniu opinii Biura Prawnego i konsultacji z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.
  4. Prezydent Miasta oddalił wydanie decyzji w sprawie kosztów wyceny nieruchomości w drodze bezprzetargowej do chwili otrzymania opinii z Biura Prawnego.
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 719/1, obręb 9, o pow. 0,0278 ha, położonej przy ul. Poznańskiej.
  6. Prezydent Miasta przyjął projekt uchwały w sprawie oddanie w wieloletnią dzierżawę części działki nr 4/177 obr. 8, położonej w Podczelu przy ulicy Brzeskiej.
 6. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta przyjął uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  2. Sprawy BZ
  3. Prezydent Miasta przyjął informacje z rozstrzygniętego i zatwierdzonego przetargu nieograniczonego na "Przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1A w Kołobrzegu".

Sporządziła: Elżbieta Downarowicz, inspektor ds. Kancelarii Prezydenta Miasta