ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Protokół Nr 28 z posiedzenia kolegium Prezydenta - 08,07,2008 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 28 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 08 lipca 2008 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Tomasz Tamborski
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Mirosław Tessikowski
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Miasta - Michał Kujaczyński

 1. Porządek posiedzenia.
  1. Przyjęcie protokołu Nr 27 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 04 lipca 2008 roku.
 2. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na powołanie komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.
 3. Sprawy K
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezprzetargowy wynajem lokalu uzytkowego położonego w Kołobrzegu przy ulicy Budowlanej. Prezydent wyraził zgodę na remont w/w lokalu na koszt wnioskodawcy i zawarcie umowy na okres 3 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż pokoju nr 6 w budynku przy ul. E. Gierczak w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż lokalu (pokoju) nr 4 właścicielowi lokalu nr 5 przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu.
 4. Sprawa PNW
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przejęcie przez Gminę Miasto Kołobrzeg - Referat Drogowy - zadań związanych z zarządzaniem drogą znajdującą się w obrębie Portu Rybackiego tj. ul. Stocznowa i ul. Szyprów, działki nr 8, 6/1, 7/12 oraz parking dz. Nr 4/91.
 5. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezterminowe użyczenie Wspólnotom Mieszkaniowym: przy ulicy Dworcowej 2-4, 6-8, przy ulicy Zwycięzców 1-3, 5, 7, 9, Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energrtyk" z siedzibą przy ulicy Źródlanej 5 oraz Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Kniweskiego 3-5 w Kołobrzegu części nieruchomości oznaczonej numerem 18/12 obręb 12 o powierzchni ok. 58 m2 , położonej w Kołobrzegu przy ulicach Dworcowej i Zwycięzców.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przepisanie umowy dzierżawy nr 61/2002 z dnia 20.03.2002r.
  3. Prezydent Miasta rozpatrzy ponownie wniosek najemcy mieszkania przy ul. Kopernika po utrzymaniu opinii Biura Prawnego i konsultacji z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.
  4. Prezydent Miasta oddalił wydanie decyzji w sprawie kosztów wyceny nieruchomości w drodze bezprzetargowej do chwili otrzymania opinii z Biura Prawnego.
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 719/1, obręb 9, o pow. 0,0278 ha, położonej przy ul. Poznańskiej.
  6. Prezydent Miasta przyjął projekt uchwały w sprawie oddanie w wieloletnią dzierżawę części działki nr 4/177 obr. 8, położonej w Podczelu przy ulicy Brzeskiej.
 6. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta przyjął uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  2. Sprawy BZ
  3. Prezydent Miasta przyjął informacje z rozstrzygniętego i zatwierdzonego przetargu nieograniczonego na "Przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1A w Kołobrzegu".

Sporządziła: Elżbieta Downarowicz, inspektor ds. Kancelarii Prezydenta Miasta