ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PAMIĘTAJ O PODATKACH LOKALNYCH

Informujemy, że dziś mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych za 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że kwota podatku do 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03., powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03. | 15.05. | 15.09. i 15.11. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.

Masz psa? Pamiętaj o opłacie!

31 marca mija termin płatności opłaty za psa. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/349/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24.10.2008 r. opłata za każdego psa wynosi 50 zł. Prócz zwolnień ustawowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miasta ustanowiła zwolnienia także w/w uchwale. Wobec powyższego opłaty nie pobiera się w przypadku gdy właścicielami psów są emeryci, którzy ukończyli 60 lat oraz renciści, osoby niepełnosprawne, kombatanci bez względu na wiek.

Opłatę, bez wezwania, należy wpłacać na konto Gminy Miasto Kołobrzeg PKO BP 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Nr XXV/349/08, w której określone są obowiązki podatkowe związane z powyższą opłatą. Ścieżka dostępu: BIP > Finanse Miasta > Podatki i Opłaty > Wzory Deklaracji i Inne Ważne Dokumenty.

Więcej informacji: Wydział Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel. 94 35 51 589, II piętro pok. 210. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków, opłat oraz innych należności wobec Gminy Miasto Kołobrzeg.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego - zapłać do 31 marca

Przypominamy, że 31 marca mija termin płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W wyjątkowych wypadkach (art. 71 ust. 4 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) można się starać o przedłużenie tego terminu. W tym celu użytkownik wieczysty musi złożyć wniosek nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (czyli przed 31 marca). O bonifikatę mogą się starać osoby fizyczne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłaszanego przez GUS; w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4047,21 zł brutto, czyli 2023,60 zł) - zapłacą połowę opłaty rocznej. Osoby takie muszą złożyć odpowiedni wniosek. Dochody trzeba udokumentować. Wniosek o bonifikatę trzeba złożyć do końca marca. Szczegółowe informacje Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg tel. 94 35 51 567, piętro III pok. 305.

Wiele osób myli opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z podatkiem od nieruchomości. W przeciwieństwie do podatku od nieruchomości opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nie jest zobowiązaniem podatkowym. Stanowi ekwiwalent pieniężny, który użytkownik musi zapłacić za to, że korzysta z gruntu skarbu państwa lub gminy. Stawki opłat z tytułu użytkowania wieczystego liczone są od ceny nieruchomości i określone w akcie notarialnym. Stawka od nieruchomości gruntowych oddanych na cele mieszkaniowe wynosi 1 procent ceny nieruchomości. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 do 25 proc. ceny nieruchomości gruntowej.

Uwaga! Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. Więcej informacji Wydział Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel. 94 35 51 559, II piętro pok. 209. (Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.). Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków, opłat oraz innych należności wobec Gminy Miasto Kołobrzeg.Tel.: 48 94 35-51-500 (centrala) | 48 94 35-51-510 (sekretariat)
Fax: 48 94 35-23-769
E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl

NUMER KONTA URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541

Wykaz Oddziałów i Agencji PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg bez prowizji i opłat

 • Agencja nr 3858 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego 5F, tel. (94) 352 99 99, email: 3858@agencja.pkobp.pl
  Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00
 • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego
  78-100 Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1, tel. (94) 952 03 90,
  email: ll83@agencja.pkobp.pl
  Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 18:00
 • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG
  78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 352 47 55
  Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 16:00
  email: 3670@agencja.pkobp.pl
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 33 A
  Poniedziałek - Piątek od 8:30 do 17:00
  tel. (94) 354 87 00, | faks (94) 354 87 10
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Kołobrzegu
  78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 4 B/2, tel. (94) 351 35 60, (94) 351 35 61
  faks (94) 352 12 21
  Poniedziałek- Piątek od 10:00 do 17:00

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów a dotyczące Gminy Miasto Kołobrzeg powinny być wystawiane na:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13 | 78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-16-98-541 | REGON 330920736

Rachunki bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin:

nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541:

 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny i leśny
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata targowa i parkingowa
 • opłata za dzierżawę gruntu
 • sprzedaż lokali mieszkaniowych i usługowych
 • sprzedaż gruntów
 • opłata adiacencka
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe
 • opłaty za najem
 • odsetki ustawowe i podatkowe
 • koszty upomnień, Koszty sądowe
 • inne opłaty (nieuwzględnione powyżej)

nr 21 1020 2791 0000 7202 0228 1657: mandaty i kary porządkowe wystawione przez Straż Miejską w Kołobrzegu

nr 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920: usługi dodatkowe (gospodarka odpadami komunalnym)

nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632: wadia

Uwaga - wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • użytkowania wieczystego gruntu
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • czynsze komunalne (KTBS)

prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji wymiarowej, książeczce opłat lub piśmie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni mieszczą się w następujących lokalizacjach:

 • Kołobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15 - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 20.00
 • Gościno - Urząd Miejski, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pok. nr 17 - nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00

Jeden punkt, którego prowadzenie powiat powierzył organizacji pozarządowej mieści się w następującej lokalizacji:

 • Kołobrzeg - budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Gryfitów 4-6, pok. nr 3. Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana jest: w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 11.00-15.00 we wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 13.00

 


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
W KOŁOBRZEGU

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta w Kołobrzegu zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta w Kołobrzegu podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.


ZASADY I WARTOŚCI PRZYJĘTE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W KOŁOBRZEGU

Kompetencja

Pracownicy Urzędu są wizytówką swojego miasta. Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.


Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien zawsze załatwiać w miły i uprzejmy sposób, bez zbędnej zwłoki. Udzielane mieszkańcom odpowiedzi formułuje w sposób zrozumiały, wyczerpująco i dokładnie, ze wskazaniem miejsca załatwienia sprawy interesanta.


Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity.


Uczciwość

Pracownik dba o wizerunek swój jak i całego Urzędu. Nie może podejmować jakichkolwiek działań zarówno podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści dla siebie lub innych osób, kosztem dobra i interesu wspólnego.


Bezstronność

Pracownik podejmuje decyzje równo traktując strony znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy załatwianiu spraw klientów nie kieruje się sympatiami osobistymi, religijnymi oraz politycznymi.


Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych działań.

Valid HTML 4.01 Transitional