Ogłoszenie o przetargu na: remont nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Termin przetargu: 14.04.2011 r.

Pełna treść przetargu

76 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

126 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta

130 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

100 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik

42 MBPobierz na dyskPodgląd pliku