KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - zbycie nieruchomości w 2010 r.
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie rozliczenia środków przekazanych do spółki Kotwica Kołobrzeg S.A. 
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie stanu realizacji umowy dzierżawy działki nr 306/4
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarki finansowej prowadzonej w 2009 r. w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie realizacji przetargu na inwestycję "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Inwestycji - realizacja wykonania projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2006 - 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przygotowania i realizacji inwestycji "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w zakresie finansowania wybranych imprez kulturalnych w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej utrzymania i budowy placów zabaw na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej realizacji wybranych zadań powierzonych przez Prezydenta Sekretarzowi Miasta Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Straży Miejskiej w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej realizacji Strategii Rozwoju Miasta
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie z kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w zakresie organizacji wernisaży i wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM