BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - zbycie nieruchomości w 2010 r.
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie rozliczenia środków przekazanych do spółki Kotwica Kołobrzeg S.A. 
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie stanu realizacji umowy dzierżawy działki nr 306/4
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarki finansowej prowadzonej w 2009 r. w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach w zakresie realizacji przetargu na inwestycję "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Inwestycji - realizacja wykonania projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2006 - 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przygotowania i realizacji inwestycji "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w zakresie finansowania wybranych imprez kulturalnych w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej utrzymania i budowy placów zabaw na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej realizacji wybranych zadań powierzonych przez Prezydenta Sekretarzowi Miasta Kołobrzeg
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej działalności Straży Miejskiej w roku 2010
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie z kontroli kompleksowej realizacji Strategii Rozwoju Miasta
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie z kontroli problemowej Regionalnego Centrum Kultury w zakresie organizacji wernisaży i wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej
Data-
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM