ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Protokół Nr 4 z posiedzenia Kolegium Prezydenta - 22.01.2010 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 4 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 22 stycznia 2010 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Tomasz Tamborski
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Mirosław Tessikowski
 • Rzecznik Prasowy - Michał Kujaczyński

 1. Porządek posiedzenia
  1. Przyjęcie protokołu Nr 3 z Posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 15 stycznia 2010 roku.
 2. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki nr 432/12, obręb 17, położonej przy ulicy Makuszyńskiego z przeznaczeniem na teren zielony o pow. 33,75 m2
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie okresu dzierżawy części gruntu nr 414/12 obręb 9, położonej przy ulicy Grzybowskiej, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw , owoców i kwiatów,
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie przyłącza wody w działce nr 145/1 obręb 10 do budynku położonego przy ulicy Sienkiewicza i Jasnej w Kołobrzegu,
  4. Prezydent Miasta wycofał wniosek w sprawie sprzedaży prawa własności działki nr 113, obręb 10, ulica Sienkiewicza 12, zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego,
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu miejskiego- części parkingu przy ulicy Fredry w Kołobrzegu z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych wykładów i szkolenia z zakresu korzystania z Internetu,
  6. Prezydent Miasta wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 175/14, obręb 11 przyległej do budynku położonego w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej 79,
  7. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 13/4, obręb 16 o powierzchni 1,8604 ha, położonej w Kołobrzegu przy ul. Dywizji Piechoty z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 13/4, obręb 16 o pow. 4,0414 ha i części działki nr 246 obręb 17 położonych w Kołobrzegu przy ulicy 6 Dywizji Piechoty z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz warzyw i kwiatów,
  9. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na wydzierżawienie części działek nr 99/8, 99/10 i 99/11, obręb 4 przy ulicy Towarowej- Portowej na okres 3 lat, pod działalność rozrywkową- Wesołe Miasteczko, polecił przedstawić zainteresowanemu inne lokalizacjie.
  10. Prezydent Miasta zaakceptował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zasad przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości i oddania w dzierżawę,
  11. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 815/24 obręb 9 o powierzchni 180 m2 , położonej w Kołobrzegu przy ulicy Perłowej, z przeznaczeniem pod uprawy warzyw i owoców,
  12. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego nr4 w budynku przy ulicy Unii Lubelskiej 52 w Kołobrzegu wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń jak i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 125/10 obręb 13 i polecił wszcząć ponownie procedurę przetargową.
  13. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ulicy Cichej - działki nr 17/23 (w udziale 8313/10000), 17/24, 17/25 obręb 4 i polecił wszcząć ponownie procedurę przetargową.
  14. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż 9 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części działek gruntu
  15. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż 13 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działek gruntu
  16. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż mieszkania na rzecz dotychczasowego najemcy wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu działki nr 11,obręb 12
  17. Prezydent Maista zaakceptował wykaz w sprawie sprzedaży działek położonych przy ulicy E. Gierczyk
  18. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu o pow. 3,12 m2 położonego przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu z przeznaczeniem na wybudowanie schodów wejściowych
  19. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki gruntu nr 25/4 obręb 6 (do celów dzierżawy nr 25/4-136) o pow. 280 m2 położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej - pod uprawy warzyw, owoców i kwiatów
  20. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki gruntu nr 25/4 w obrębie 6 (do celów dzierżawy nr 25/4-13) o pow. 328 m2 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wschodniej - pod uprawy warzyw, owoców i kwiatów
  21. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę terminu spłaty zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego za IV kwartał 2009 roku należnego z tytułu dzierżawy działki nr 95/6 obręb 5 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza
  22. Prezydent Miasta wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wykonania oświetlenia na osiedlu domków jednorodzinnych na ulicach: Kmicica, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Hajduczka, Kiemliczów, Billewiczówny, Skrzetuskiego, Ks. Kordeckiego
  23. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 64 obręb 5 o powierzchni 760 m2 , położonej w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza , z przeznaczeniem pod uprawy owoców i warzyw oraz kwiatów
  24. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał w sprawie oddania w dzierżawę działek nr 48/29 obr.12 przy ul. Waryńskiego, nr 337 obr. 12 przy ul. Dubois, nr 169/1 obr. 2 przy ul. J.Narodowej, nr 160/9 obr. 13 przy ul. Koszalińskiej, nr 21/44 obr. 13 przy ul. Unii Lubelskiej, nr 21/45 obr. 13 przy ul. Unii Lubelskiej.
  25. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwały w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 207/4, położonej w obrębie 17 miasta Kołobrzeg przy ul. Witkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  26. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż niezabudowanej działki nr 4/360 o pow. 0,4588 ha, położonej w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ulicy Lwowskiej,
  27. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 735, położonej w obrębie 9 miasta Kołobrzeg przy ulicy Gdańskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  28. Prezydent Miasta zaopiniował pozytywnie trasę przyłącza telefonicznego do budynku przy ul. Portowej 28 w Kołobrzegu
  29. Prezydent Miasta wycofał z kolegium wniosek o oddanie Polskiemu Związkowi Działkowców w nieodpłatne użytkowanie lub użytkowanie wieczyste działki nr 13/33 obręb 16 o powierzchni 2,3482 ha, położonej w Kołobrzegu przy ulicy 6 Dywizji Piechoty
  30. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 894, położonej w obrębie 9 miasta Kołobrzeg przy ulicy Wrocławskiej w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  31. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki nr 25/4 obręb 6 o pow. 292 m2 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wschodniej z przeznaczeniem pod uprawy warzyw, owoców i kwiatów
  32. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki gruntu nr 28 w obrębie 6 (do celów dzierżawy nr 28-249) o pow. 282 m2 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wschodniej- pod uprawy warzyw, owoców i kwiatów
  33. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
  34. Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż części działki nr 66/56, obręb 10 przy ul. Jedności Narodowej
  35. Prezydent Miasta wyraził zgodę na dzierżawę części działki nr 4/362 obr.8 położonej przy ul. Lwowskiej z przeznaczeniem na budowę wejścia do budynku, nie wyraził zgody na wydzierżawienie części działki z przeznaczeniem na dojazd do garażu.
  36. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał w sprawie oddania w dzierżawę dwóch działek nr 393/2 obr. 13 przy ul. Słowińców.
  37. Prezydent Miasta wyraził zgodę na grę na katarynce na Bulwarze Szymańskiego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 3. Sprawy K-DR
  1. Prezydent Miasta zatwierdził 20 miejsc handlowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów
  2. Prezydent Miasta wycofał z kolegium wniosek w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ternie strefy A Uzdrowiska Kołobrzeg
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zajęcie pasa drogowego u. Spacerowej w Kołobrzegu na rok 2010 z przeznaczeniem na umieszczenie kiosku handlowego.
 4. Sprawy K-L
  1. W sprawie wniosku w sprawie prośby o możliwość wynajmu lokalu po byłym WC położonym przy ul. Łopuskiego z przeznaczeniem na magazyn Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na współnajęcie lokalu użytkowego położonego przy ul. Granicznej 6/4 przez Stowarzyszenie FENIKS razem z Zarządem Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu
 5. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Kołobrzeg w 2010 roku”.
 6. Sprawy I
  1. W sprawie wniosku Rady Osiedla nr 6 o wprowadzenie zmian do projektu rewitalizacji Parku im. Jedności Narodowej Prezydent Miasta zdecydował o pozostawieniu projektu bez zmian.
 7. Sprawy OR
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wykorzystanie logo i herbu Miasta Kołobrzeg podczas zawodów spinningowych XXII Memoriału Wiktora Wierzbickiego

Sporządziła: Elżbieta Wziątek, inspektor ds. Kancelarii Prezydenta Miasta