Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zapytanie ofertowe na przewóz osób - wizyta studyjna w Poznaniu w ramach projektu "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Pełna treść ogłoszenia

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

126 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2011 r. - zestaw drugi

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Wybrana oferta

464 KBPobierz na dyskPodgląd pliku