BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pomoc dla osób nadużywających alkoholu oraz ich rodzin

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Kołobrzegu
CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Okopowa 15A | pokój nr 9 - 13 | tel.: +48 94 35 226 37
czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00

Terapeuci:

 1. Katarzyna Korzeniewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 2. Paulina Sobiczewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 3. Bożena Gremblewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 4. Izabela Żaczek - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Lekarz:

 1. Paweł Waszak - w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii

Konsultant:

 1. Henryk Kędzierski - psycholog kliniczny, superwizor

Każdy pacjent uczestniczący w programie pozostaje pod opieką terapeutyczną jednego terapeuty. Program psychoterapii uzależnienia przebiega w dwóch poziomach: podstawowym i pogłębionym. Realizowany jest w formie terapii grupowej i indywidualnej.

Cele terapii podstawowej:

 • nabycie elementarnej wiedzy o uzależnieniu jako chorobie
 • motywacja do zmian zachowania wobec alkoholu
 • wzbudzenie motywacji do leczenia odwykowego
 • autodiagnoza - budowanie tożsamości alkoholowej
 • nabycie wiedzy niezbędnej do utrzymywania abstynencji alkoholowej
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania
 • uznanie własnego uzależnienia i bezsilności wobec alkoholu

Cele terapii na poziomie pogłębionym:

 • rozbrajanie mechanizmów uzależnienia
 • nabycie umiejętności zapobiegania nawrotom
 • nabycie niezbędnych umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nabywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia