ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pomoc dla osób nadużywających alkoholu oraz ich rodzin

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Kołobrzegu
CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Okopowa 15A | pokój nr 9 - 13 | tel.: +48 94 35 226 37
czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00

Terapeuci:

 1. Katarzyna Kolańczyk - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 2. Paulina Sobiczewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 3. Bożena Gremblewska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 4. Izabela Żaczek - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Lekarz:

 1. Paweł Waszak - w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii

Konsultant:

 1. Henryk Kędzierski - psycholog kliniczny, superwizor

Każdy pacjent uczestniczący w programie pozostaje pod opieką terapeutyczną jednego terapeuty. Program psychoterapii uzależnienia przebiega w dwóch poziomach: podstawowym i pogłębionym. Realizowany jest w formie terapii grupowej i indywidualnej.

Cele terapii podstawowej:

 • nabycie elementarnej wiedzy o uzależnieniu jako chorobie
 • motywacja do zmian zachowania wobec alkoholu
 • wzbudzenie motywacji do leczenia odwykowego
 • autodiagnoza - budowanie tożsamości alkoholowej
 • nabycie wiedzy niezbędnej do utrzymywania abstynencji alkoholowej
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania
 • uznanie własnego uzależnienia i bezsilności wobec alkoholu

Cele terapii na poziomie pogłębionym:

 • rozbrajanie mechanizmów uzależnienia
 • nabycie umiejętności zapobiegania nawrotom
 • nabycie niezbędnych umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nabywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia