Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Dokumenty do pobraniaNGO

Zarządzenie w sprawie zasad współorganizacji zadań własnych

262 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek o współorganizację realizacji zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych

40 KBPobierzPodgląd pliku

Ankieta STOWARZYSZENIA

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o fundacjach

365 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustawa o stowarzyszeniach

431 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

628 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Fundacje z UE z którymi można współdziałać

423 KBPobierzPodgląd pliku

Porozumienie o współpracy w ramach wolontariatu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz organizacji OPP uprawnionych do 1 %

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1: Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2: wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

85 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3: ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4: ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6: wzór sprawozdana z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

50 KBPobierzPodgląd pliku

SPORT

Uchwała nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 07 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XXIX/413/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 04 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- załącznika nr 1 - wzór wniosku o udzielnie dotacji celowej

95 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 - wzór sprawozdania o udzielnie dotacji celowej (dla dotacji udzielonych w 2020 r.)

75 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 - wzór sprawozdania o udzielnie dotacji celowej (dla dotacji udzielonych od roku 2021)

94 KBPobierzPodgląd pliku