Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Udzielone dotacje w roku 2006

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG uprzejmie informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 12.01.2006 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r. zostały przyznane następujące dotacje:

Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

Z tego:

działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1 MKP Kotwica 119 085 83 750 35 335
2 SKK Kotwica 55 000 40 000 15 000
3 KSP Żaki 80 500 50 500 30 000
4 ŁKS Viking 17 000 12 000 5 000
5 LUKS SP 7 5 000 5 000 -
6 KMKL Sztorm 50 400 50 400 -
7 KSŁ Mewa 56 000 50 000 6 000
8 MUKS Kotwica 50 85 000 45 000 40 000
9 UKS Ósemka 22 255 14 255 8 000
10 UKS Błękitni 25 000 15 000 10 000
11 UKS Zapasy Koobrzeg 25 000 15 000 10 000
12 UKS OPP Powiat 10 000 - 10 000
13 Szachowy Klub Sportowy GENS 7 600 7 600 -
14 KSZS 20 000 15 000 5 000
15 UKS Kliwer 10 000 10 000 -
16 Stowarzyszenie Taneczne RYTM 16 000 - 16 000
17 Jacht Klub Morski Joseph Conrad 11 000 11 000 -
 

Ogółem

614 840 424 505 190 335

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

Z tego:

działalność merytoryczna wynajem obiektów sportowych
1 MKP Kotwica 337 740 300 000 37 740
2 SKK Kotwica 175 000 160 000 15 000
3 KSP Żaki 12 500 9 500 3 000
4 ŁKS Viking 24 000 22 000 2 000
5 LUKS SP 7 4 000 4 000 -
6 KMKL Sztorm 2 600 2 600 -
7 KSŁ Mewa 14 000 14 000 -
8 Stowarzyszenie Kolsport 10 000 - 10 000
9 KASPN 10 000 - 10 000
10 Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu 4 000 4 000 -
11 OPZW Salmo 7 000 7 000 -
 

Ogółem

600 840 523 100 77 740

Zadanie 2.1. - Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 1 000
2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - koło w Kołobrzegu 7 618
 

Ogółem

8 618

Zadanie 2.2. - Rehabilitacja, pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu 5 682
2 Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie z przeznaczeniem dla Grupy Wsparcia Społecznego PZG w Kołobrzegu 5 820
3 Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu 4 432
4 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzieniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu 16 448
 

Ogółem

32 382

Zadanie 3.1. - Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół Feniks 13 000
 

Ogółem

13 000

Zadanie 3.2. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Koszalinie z Przeznaczeniem dla Środkowopomorskiego Ogniska Wychowawczego TDP w Kołobrzegu 30 000
 

Ogółem

30 000

Zadanie 3.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

LP Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2006 r.

1 Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu 5 000
2 PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 8 160
 

Ogółem

13 160

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG uprzejmie, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 18.04.2006 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

zostały przyznane następujące dotacje:

Zadanie 1.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów z mieszkańcami

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg" 7 320
2 Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów 9 200
 

Ogółem

16 520

Zadanie 1.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotycząca współczesnych wydarzeń

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Parafia Rzymskokatolicka po. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu 10 980
 

Ogółem

10 980

Zadanie 1.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu 4 500
 

Ogółem

4 500

Zadanie 2.1. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego 3 200
 

Ogółem

3 200

Zadanie 2.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

LP Wyszczególnienie

Przyznana dotacja

1 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS 1 020,00
2 Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta NEPTUN 2 042,08
3 Stowarzyszenie Trzeźwości - Klub Abstynenta NEPTUN 5 100,00
4 Polski Komitet Pomocy Społecznej 3 500,00
5 ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Kamieniu Rymańskim 13 600,00
 

Ogółem

25 262,08