Udzielone dotacje w roku 2009

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 18.12.2008 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie 1.1. - Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

Z tego:

działalność merytoryczna

wynajem obiektów sportowych

1.

MKP "Kotwica"

227 000

150 000

77 000

2.

SKK "Kotwica"

95 000

45 000

50 000

3.

KSP "Żaki’ 94"

113 500

63 500

50 000

4.

LKS "Viking"

31 000

26 000

5 000

5.

LUKS  Siódemka "

10 000

10 000

-

6.

KMKL "Sztorm"

80 000

80 000

-

7.

KSŁ "Mewa"

79 000

50 000

29 000

8.

MUKS "Kotwica 50"

99 000

47 000

52 000

9.

UKS "Ósemka"

16 000

10 000

6 000

10.

UKS "Błękitni 6 "

14 000

14 000

-

11.

UKS "Zapasy Kołobrzeg"

35 000

21 000

14 000

12.

UKS OPP Powiat

35 000

2 000

33 000

13.

Szachowy Klub Sportowy "Gens"

9 000

9 000

-

14.

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy

18 000

14 000

4 000

15.

UKS "Kliwer"

 7 500

 7 500

-

16.

UKS "Bałtyk - Morska Odyseja

10 000

10 000

-

17.

UKS "Kotwica 2013"

6 000

-

6 000

18.

KS "Golf - Net"

1 000

1 000

-

19.

 MKP "Depka"

14 000

2 000

12 000

Ogółem

900 000

562 000

338 000

 

Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

Z tego:

działalność merytoryczna

wynajem obiektów sportowych

1.

MKP "Kotwica"

887 000

800 000

87 000

2.

KSP "Żaki ‘94"

 24 000

    4 000

20 000

3.

LKS "Viking"

23 000

21 000

2 000

4.

KMKL "Sztorm"

 5 000

 5 000

-

5.

KSŁ "Mewa"

 5 000

 5 000

-

6.

Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej

17 000

 2 000

15 000

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu

 3 500

 3 500

-

8.

OPZW "Salmo"

 7 000

 7 000

-

9.

JKM "Joseph Conrad":

9 000

9 000

-

10.

SKKK "Kotwica 2013"

82 000

52 000

30 000

11.

KTKFSiR "Wybrzeże"

12 000

2 000

10 000

Ogółem

1 074 500

910 500

164 000

 

Zadanie 2.1. - "Kultura lokalna" - wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

1.

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów

15 000

Ogółem

15 000

 

Zadanie 2. 2. "Historia i tradycja" - wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią tradycją Miasta Kołobrzeg

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

1.

Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg

6 600

Ogółem

6 600

 

Zadanie 2.3. "Zainteresowanie kulturą" - wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów i instrumentów muzycznych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

6 000

2. Stowarzyszenie Taneczne AMBER

20 000

3.

Stowarzyszenie RYTM

19 000

Ogółem

45 000

 

Zadanie 2. 4. "Wydarzenia artystyczne" - wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta Kołobrzeg oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem Kołobrzeg 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dotacja przyznana w 2009 r.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu 3 300
2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

3 500
3.

Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Koszalińsko - Słupski

2 500
4. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna 10 000
Ogółem 19 300

 

Zadanie 2. 5. "Inicjatywy wydawnicze" - wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych oraz dokumentacyjnych (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego

Nie wpłynęła żadna oferta.