Udzielone dotacje w roku 2009 - WS

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym a także ratownictwa i ochrona ludności.
 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Profilaktyka i edukacja w chorobie nowotworowej piersi promocja i ochrona zdrowia

1.500,00

2

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Rehabilitacja fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi

10.550,00

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

7.992,60

4

PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych

11.065,00

5.

PCK- Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

5.700,00

6

Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych "Jesteśmy między wami"

12.000,00

7

Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu

Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową "ODNALEŹĆ WŁĄSNĄ DROGĘ"

10.000,00

8

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu

Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kołobrzegu

20.000,00

9

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu

VI Zawody wędkarskie- spławikowe Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego- Dźwirzyno 2009

4.600,00

10

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun " w Kołobrzegu

1.Udział w regionalnym Zlocie Radości AA w Sarbinowie Morskim
2. Udział w Zlocie we Wrocławiu z okazji XXXV-lecia AA

7.290,00

11

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kołobrzegu

Ratownictwo na najwyższym poziomie

10.000,00

12

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"

Klub pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin

9.940,00

13

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"

Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu- bezpłatne porady obywatelskie i informacje prawne

9.774,00

14

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO

Podejmowanie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych na rzecz ludzi ze stomią.

1.500,00

15

TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie

Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych. Placówka Wsparcia Dziennego- Środowiskowe Ognisko TPD

35.000,00

16

Kołobrzeskie Towarzystwo Otolaryngologiczne

Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego u młodzieży wczesnoszkolnej.

4.000,00

17

"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu

Udzielanie kompleksowej pomocy w Centrum Charytatywnym Caritas Parafii .

15.000,00

18

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uzależnionych od alkoholu , narkotyków oraz ubogich.

8.000,00

19

ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w Kamieniu Rymańskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ,„Temat lekcji: Mój wybór"

2.500,00

20

Stowarzyszenie "Vacatio Dei" w Koszalinie

Telefon zaufania w ramach katolickiej poradni rodzinnej

1.000,00

21

Stowarzyszenie "Victoria" Dla Osób Z Chorobą Nowotworową

Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom z chorobom nowotworową opieki prywatnej. Prowadzenie hospicjum domowego.

25.000,00

22

"Caritas" Parafii p.w. Św. Wojciecha

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez całoroczne warsztaty wokalno- muzyczne dla dzieci i młodzieży przy Caritas parafii p.w. św. Wojciecha.

6.000,00

 

Ogółem

 

218.411,60