Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Udzielone dotacje w roku 2009 - WS

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym a także ratownictwa i ochrona ludności.
 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Profilaktyka i edukacja w chorobie nowotworowej piersi promocja i ochrona zdrowia

1.500,00

2

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Rehabilitacja fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi

10.550,00

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

7.992,60

4

PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych

11.065,00

5.

PCK- Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

5.700,00

6

Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych "Jesteśmy między wami"

12.000,00

7

Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu

Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową "ODNALEŹĆ WŁĄSNĄ DROGĘ"

10.000,00

8

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu

Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kołobrzegu

20.000,00

9

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu

VI Zawody wędkarskie- spławikowe Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego- Dźwirzyno 2009

4.600,00

10

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun " w Kołobrzegu

1.Udział w regionalnym Zlocie Radości AA w Sarbinowie Morskim
2. Udział w Zlocie we Wrocławiu z okazji XXXV-lecia AA

7.290,00

11

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Kołobrzegu

Ratownictwo na najwyższym poziomie

10.000,00

12

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"

Klub pacjenta dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin

9.940,00

13

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"

Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu- bezpłatne porady obywatelskie i informacje prawne

9.774,00

14

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO

Podejmowanie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych na rzecz ludzi ze stomią.

1.500,00

15

TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie

Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych. Placówka Wsparcia Dziennego- Środowiskowe Ognisko TPD

35.000,00

16

Kołobrzeskie Towarzystwo Otolaryngologiczne

Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego u młodzieży wczesnoszkolnej.

4.000,00

17

"Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu

Udzielanie kompleksowej pomocy w Centrum Charytatywnym Caritas Parafii .

15.000,00

18

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uzależnionych od alkoholu , narkotyków oraz ubogich.

8.000,00

19

ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w Kamieniu Rymańskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ,„Temat lekcji: Mój wybór"

2.500,00

20

Stowarzyszenie "Vacatio Dei" w Koszalinie

Telefon zaufania w ramach katolickiej poradni rodzinnej

1.000,00

21

Stowarzyszenie "Victoria" Dla Osób Z Chorobą Nowotworową

Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom z chorobom nowotworową opieki prywatnej. Prowadzenie hospicjum domowego.

25.000,00

22

"Caritas" Parafii p.w. Św. Wojciecha

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez całoroczne warsztaty wokalno- muzyczne dla dzieci i młodzieży przy Caritas parafii p.w. św. Wojciecha.

6.000,00

 

Ogółem

 

218.411,60