Udzielone dotacje w roku 2010 - WS

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Miasta w roku 2010

Pełny wykaz udzielonych dotacji

48 KBPobierzPodgląd pliku