Wyniki konsultacji dotyczących uchwały - współpraca Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Pełna treść wyniku konsultacji

30 KBPobierzPodgląd pliku