ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Organizacje Pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Cechą charakterystyczną działalności organizacji pozarządowych jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o ich wielkość, zasięg działania, pola zainteresowań i aktywność. Kolejnym krokiem w ewolucji trzeciego sektora jest budowanie porozumień, ścisła współpraca oraz wymiana doświadczeń. Integracja działań organizacji pozarządowych prowadzi do zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzrasta znaczenie i zwiększa się uczestnictwo organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta

 

Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8F/14
Telefon 094 35-238-00
Internet kskp.kontakt@gmail.com
Prezes Andrzej Mielnik
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa AMBER
Adres 78-100 Kołobrzeg | ul. Łopuskiego 38
Telefon 501 759 568
Internet amaciejewska1@op.pl
Prezes Agnieszka Maciejewska
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000265830
Nazwa Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 3
Telefon 513 107 108
Internet www.klubmorski.pl
jkm_josephconrad@list.pl
Prezes Komandor Józef Chojecki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. 6
Telefon 94 35 474 76
Internet www.pionier.kolobrzeg.eu
krystynagawlik@op.pl
Prezes Krystyna Gawlik
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168769
Nazwa Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
Adres ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
Telefon 503-044-348
Internet bartekbienkowski@wp.pl
Prezes Bartosz Bieńkowski
Status prawny osobowość prawna - związek sportowy
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Adres ul. Strzelecka 4/19 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon +94 354-45-10 | fax.: +94 354-97-21 | 606 398 530
Internet www.ksd.kolobrzeg.pl
ksd@op.pl
Prezes Mariusz Wolański
Status prawny stowarzyszenie zwykłe
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Krakowska 12
Telefon 502 058 558
Internet www.ksit.prv.pl
ksit@wp.pl
Prezes Artur Baranowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Liga Morska i Rzeczna
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 16/3
Telefon 606 999 561
Internet www.lmir.pl
Prezes Antoni Szarmach
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Ludowy Klub Sportowy "VIKING" Kołobrzeg
Adres ul. Walki Młodych 21/3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 608 487 797
Internet viking-kg@o2.pl
www.viking-kg.pl
Prezes Monika Pieńkowska
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Polski Klub Ekologiczny Koło w Kołobrzegu przy MWiK
Adres ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 232 92 | 094 35 438 97
Internet t.balza@mwik.kolobrzeg.pl
Prezes Tadeusz Balza
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Polski Komitet Pomocy Społecznej
Adres ul. Unii Lubelskiej 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-23-967
Internet -
Prezes Zbigniew Olfon
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołobrzegu
Adres ul. Graniczna 7 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 412 08
Internet -
Przewodniczący Zarządu Włodzisława Szenknecht
Status prawny Związek zarejestrowany w KRS 0000109984
Nazwa Polski Związek Niewidomych w Kołobrzegu
Adres ul. Okopowa 15A, pokój 215, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 607 737 812
Internet pznoz@o2.pl
Prezes Janina Zalewska
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Kołobrzeg
Adres ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 215 18
Internet www.diabetyk.org.pl
Prezes Krystyna Mierkiewcz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu
Adres ul. Mazowiecka 29; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-465-67
Internet psouu13@wp.pl
Prezes Marian Jagiełka
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Kołobrzegu
Adres ul. Portowa 37 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-223-82
Internet krjolkaa@wp.pl
Prezes Jolanta Krępeć
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Adres ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-22-311
Internet www.pttk.kolobrzeg.pl
Prezes Robert Śmigielski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe
Adres 78-100 Kołobrzeg | ul. Sikorskiego 8
Telefon 94 35 530 11
Internet www.rstu.pl
Prezes Ryszard Wozniak
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000197366
Nazwa Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Adres ul. Wąska 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-42-145
Internet www.amazonki.com.pl
romamazonki@op.pl
Prezes Anna Polak
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno - Sportowych SAJKS
Adres ul. Albatrosa 3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 178 54
Internet comercialyacht@interia.pl
Prezes Waldemar Giżanowski
Status prawny Stowarzyszenie wpisane do KRS
Nazwa Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg
Adres Galeria Sztuki Współczesnej | ul. Armii Krajowej 12 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 243 48
Internet www.art-sagk.pl
info@art-sagk.pl 
Prezes Iwona Maria Sawicka
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168797
Nazwa Stowarzyszenie AZBEST-STOP
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 0 781 818 828
Internet www.azbeststop.pl stowarzyszenie@azbeststop.pl
Prezes Ireneusz Zarzycki
Status prawny NS-REJ.KRS/008073/11/022
Organizacja Pożytku Publicznego mająca prawo do pozyskania odpisu podatkowego w wysokości 1%
Dodatkowe informacje NIP: 671-17-51-152
Regon: 320388232
NRB: 39-10600076-0000320001246356
Nazwa Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Atena"
Adres ul. Zygmuntowska 29A/10, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-490-91
Internet kry24@o2.pl
Prezes Krystyna Proskurnicka
Status prawny stowarzyszenie zwykłe
Nazwa Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów
Adres ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon -
Internet www.poeci-kolobrzeg.cba.pl
Prezes Wojciech Czaplewski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000251727
Nazwa Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji
Adres ul. Złota 6/6 78-100 Kołobrzeg
Telefon 605 625 107
Internet -
Prezes Bogdan Stachowiak
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 00002222654
Nazwa Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 6/4
Telefon 506 691 076
Internet www.kolobrzeg.smd.org.pl
kolobrzeg_smd@wp.pl
Prezes Łukasz Czechowski
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "SENIOR"
Adres ul. Ogrodowa 3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-81-963 | 094 35-31-947
Internet seniorkol@wp.pl
Prezes Antoni Bernatowicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Armatorów Rybackich
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 3
Telefon 606 271 930
Internet sarkolobrzeg@poczta.onet.pl
Prezes Bogdan Waniewski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Porozumienie Samorządowe KOŁOBRZEG 2010
Adres ul. Łopuskiego 50a/10 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 535 504 030 (Przewodniczący)
600 996 189 (Sekretarz)
Internet www.kolobrzeg2010.pl | kolob2010@wp.pl
Przewodniczący Marcin Beńko
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie w likwidacji
Nazwa Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 7G/13
Telefon 600 838 823
Internet www.bicykl.kolobrzeg.pl
bicykl@pcie.kolobrzeg.pl
Prezes Andrzej Gall
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "FENIKS"
Adres ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94-35-180-62 | 601-543-013
Internet www.fenikskg.org
fenikskg@op.pl
Prezes Ewa Giza
Status prawny organizacja pożytku publicznego
Nazwa Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osiedla Podczele
Adres ul. Lwowska 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-43-668
Internet info@monalisa.com.pl
Prezes Andrzej Jabłoński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Wodnikus
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie w likwidacji
Nazwa Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
Adres ul. VI Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-237-38
Internet tozkolobrzeg@go2.pl
Prezes Julia Czurikowa
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Słoneczko" w Kołobrzegu
Adres ul. Mariacka 40, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 424 48
Internet www.tpd24.pl
tpd@zeto.koszalin.pl
Prezes Zenon Jurek
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Arciszewskiego 20
Telefon 660 167 932
Internet zapasykolobrzeg@wp.pl
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy BAŁTYK - MORSKA ODYSEJA Kołobrzeg
Adres ul.Rodziewiczówny 1 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 502 481 685
Internet www.uksbaltyk.pl ludwiczakpiotr@vp.pl
Prezes Dariusz Kozioł
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy Żeglarzy Niepełnosprawnych "Kliwer"
Adres ul. Brzozowa 2 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094/ 53-49-670 | fax.: 094-35-496-74
Internet -
Prezes Dorota Żurowicz
Status prawny działalność statutowa
Nazwa Związek Harcerstwa Polskiego. Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu
Adres Komenda Hufca ZHP Kołobrzeg
ul. Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-221-14
Internet bhm@neostrada.pl
Prezes Sławomir Góral
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie "Victoria"
Adres ul. Radomska 10A, 78-100 Kołobrzeg
Telefon -
Internet joanna.grab@interia.pl
Prezes Joanna Grab
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres ul. Łopuskiego 36-38; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 606 477 973, 606 622 191
Internet woprkolobrzeg@wp.pl
Prezes Piotr Klejny
Status prawny Stowarzyszenie Kultury fizycznej
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne
Adres ul. Łopuskiego 31; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-302-97
Internet -
Prezes Tadeusz Kunysz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Regionu Kołobrzeskiego
Adres ul. Łopuskiego 8 ; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-302-00
Internet -
Prezes Roman Ronkowski
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"
Adres ul. Kniewskiego 11; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 505 707 255
Internet estekaaneptun.kolobrzeg@interia.eu
Prezes Ewa Stachowicz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
Adres ul. Mariacka 5; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 887-268-111
Internet caritaskolobrzeg@wp.pl
Prezes Stanisław Stoma
Status prawny Organizacja pozarządowa
Nazwa Stowarzyszenie VOCATIO DEI
Adres skr. poczt. 7; 75-016 Koszalin
Telefon 502-340-344, 502-030-270
Internet prezes@vocatiodei.pl
Prezes Andrzej Wachowicz
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha
Adres ul. Św. Wojciecha 7; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-105-15
Internet wojciech.kolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl
Przewodniczący Janusz Rajkowski
Status prawny Organizacja pozarządowa
Nazwa Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 34 315 10
Internet www.pzg.szczecin.pl
Prezes Andrzej Gałązka
Status prawny organizacja pożytku publicznego, KRS 0000043245
Nazwa Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu
Adres ul. Graniczna 6, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-214-19
Internet zr.kolobrzeg@pck.org.pl
Prezes Anna Mieczkowska
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Dom Księży Emerytów
Adres ul. Katedralna 37
Telefon 94 352 23 91
Internet -
Prezes ks. Marek Mackiw
Status prawny -
Nazwa Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"
Adres ul. Brzozowa 2
Telefon 94 35 496 70, 094 35 496 74
Internet soswkolobrzeg@hot.pl
Prezes Grażyna Maciocha
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pomocna Dłoń"
Adres ul. Radomska 2, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 501 477 784
Internet www.pomocna-dlon.kolobrzeg.eu
Prezes Bogusław Łęcki
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego
Adres ul. Armii Krajowej 13
Telefon 94 35 252 53
Internet www.muzeum.kolobrzeg.pl | towarzystwo@muzeum.kolobrzeg.pl
Prezes Jarosław Bogusławski
Status prawny Stowarzyszenie wpisane do KRS 0000389104
Nazwa Stowarzyszenie Przywracania Pamięci "KOŁOBRZEG 80"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3/18
Telefon 94 352-40-23
Internet -
Przewodniczący Janusz Grudnik
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000388048
Nazwa Stowarzyszenie Użytkowników Garaży Wschodnia III w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Czarnieckiego 2c/3
Telefon Prezes - 660 232 437
Wiceprezes - 790 454 827
Internet www.garaze-wschodnia.pl
email: zarzad1@onet.pl
Prezes Józef Zabłocki
Wiceprezes Jan Sołtys
Status prawny stowarzyszenie wpisane do KRS
Nazwa Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 8
Telefon 502 396 851
Internet czepul@neostrada.pl
Przewodniczący Ryszard Czepulonis
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000299348
Nazwa Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 1
Telefon 728 84 26 52
Internet joanh@op.pl
sieciarnia@gmail.com
Prezes Romuald Wiśniewski
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców AKCEPT w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Fredry 7b/12
Telefon 508 823 117
Internet akcept08@wp.pl
Prezes Albina Pinkowska - Lang
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Samodzielne Koło Terenowe Nr 70 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny -
Nazwa Kołobrzeski Klub Koszykarski "Kotwica Kołobrzeg S.A.
Adres ul. Łopuskiego 36
Telefon 94 35 463 26
Internet biuro@kotwica.kolobrzeg.pl
www.kotwica.kolobrzeg.pl
Prezes Stanisław Trojanowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Miejski Klub Piłkarski "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Śliwińskiego 10
Telefon 94 35 173 70
Internet kotwica60@wp.pl
www.mkpkotwica.pl
Prezes Waldemar Błaszczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Koszykówki Kołobrzeskiej "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 602 159 357
Internet www.kotwica.kolobrzeg.pl
biuro@kotwica.kolobrzeg.pl
Prezes Piotr Mleczko
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/6
Telefon 503 044 535
Internet rafallasecki@interia.pl
Prezes Rafał Łasecki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sztorm"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul Łopuskiego 42
Telefon 94 35 446 33
Internet klubsztorm@op.pl
Prezes Mieczysław Kuchciak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 606 271 234
Internet kslmewa@op.pl
Prezes Maciej Pukaluk - Prezes
Joanna Nowicka - Wiceprezes
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie "Żaki’94"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 888 489 266
500 011 900
Internet zaki94@wp.pl
www.zaki94.pl
Prezes Tadeusz Sowiński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kotwica 50"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. 1-ego Maja 47
Telefon 692 086 778
Internet jzabczak@wp.pl
Prezes Jakub Żabczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siódemka
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 1 a
Telefon 605 661 480
Internet luks.siodemka.kolobrzeg@gmail.com
Prezes Henryk Hulewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Bogusława X/22
Telefon 792 367 411
Internet osemkakolobrzeg@wp.pl
Prezes Dariusz Mata
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Błękitni 6"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Poznańska 9
Telefon 606 253 114
Internet mg42@poczta.onet.pl
Prezes Mariusz Górnisiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1
Telefon 94 722 05 12
Internet opp.kolobrzeg@interia.pl
Prezes Jerzy Ignatiuk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 32c
Telefon 509 337 189
Internet krzysztof_krysa@onet.eu
Prezes Krzysztof Maćkula
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Kołobrzeski Klub Szachowy "Gens"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 30
Telefon 94 35 242 04
Internet sekretarz@gens.kolobrzeg.pl
www.gens.kolobrzeg.pl
Prezes Paweł Błaszczykiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Bieg Zaślubin
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Kniewskiego 15/7
Telefon 605 661 480
Internet biegzaslubin@gmail.pl
Prezes Ryszard Kaliciński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 13
Telefon 502 123 192
Internet poczta@golfnhet.pl
Prezes Maciej Mądrowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Tenisowe
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 1
Telefon 693 151 503
Internet slawek@starlet.com.pl
Prezes Kimaszewski Sławomir
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon -
Internet j.banasiak@sport.kolobrzeg.pl
Prezes Marek Hok
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji "Wybrzeże"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36
Telefon 608 331 363
94 35 513 76
Internet rit.umirka@wp.pl
wybrzeze.kolobrzeg@wp.pl
www.wybrzeze.kolobrzeg.pl
Prezes Mirosław Kabaciński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 502 292 980
Internet mkpkolobrzeg@gmail.com
Prezes Andrzej Maciejewski
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Sekcja Radość Olimpiady Specjalne Polska - SOSW "Okruszek" - Okruszek
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 2
Telefon 606 738 616
Internet -
Prezes Leszek Pytel
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 38A/3
Telefon 509 094 537
Internet pzwkolobrzeg@wp.pl
Prezes Wiesław Skólmowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeski Klub AIKIDO
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 13/23
Telefon 796 737 636
Internet tenkan@o2.pl
www.aikido-kolobrzeg.vel.pl
Prezes Lech Misiarek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa TOP SPIN
Adres -
Telefon 608 614 852
Internet ksiegowosc@andrzejczuk.home.pl
Prezes Franciszek Andrzejczuk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Strzelecki Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 601 802 872
Internet kskolobrzeg@op.pl
www.kskolobrzeg.za.pl
Prezes Jacek Niewęgłowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa UKS Kyokushin Buntai Karate
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Tuwima 9
Telefon 667 509 997
Internet buntai@wp.pl
www.kyokushin-kolobrzeg.frix.pl
Prezes Paweł Falko
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Fala Boksu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 16/9
Telefon 502 462 261
Internet -
Prezes Michał Pióro
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uniwersytet Trzeciego Wieku
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, p. 210
Telefon 604 539 493
Internet irena.frankiewicz@interia.pl
utw.kolobrzeg@gmail.com
Prezes Irena Frankiewicz
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000394819
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 606 979 857
Internet autyzm.kg@op.pl
www.dzieci-autyzm.kolobrzeg.eu
Prezes Katarzyna Piechowiak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu
Adres ul. Jedności Narodowej 89, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 602 677 562
Internet kontakt@przyjacieleusmiechu.pl
Prezes Anna Rduch
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Stomijne POL-ILKO, Klub Stomika w Kołobrzegu
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 71 06 195
693 581 103
Internet kwiryn@onet.eu
Prezes Kwiryn Buzalski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska
Adres ul. Narutowicza 4/3, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 601 774 251
Internet jurek.dmochowski@wp.pl
robert_lepa@op.pl
Prezes Jerzy Dmochowski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000416309
Nazwa Stowarzyszenie Autorów Polskich
Adres ul. Ostrobramska 3b/3, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 781 821 163
Internet biuroseli@poczta.fm
Prezes Marian Jedlewski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Sportowe "Nadmorski Basket Amatorski"
Adres ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 791 635 768
Internet -
Prezes Wiesław Derdoń
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Jacht Klub Kołobrzeg
Adres ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 503 406 860
Internet jkk@jacht.klub.kolobrzeg.pl
Prezes komandor - Sylwia Wilczyńska
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg
Adres ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 693 151 503
Internet -
Prezes Sławomir Kimaszewski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"
Adres ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 507 130 366
Internet ss.nowe-zycie@wp.pl
www.nowe-zycie.kolobrzeg.eu
Prezes Witold Popławski
Status prawny spółdzielnia
Nazwa Fundacja "Po Piąte"
Adres ul. Sławsko 95b/1, 76-100 Sławno
Telefon 725 309 351
Internet gjablonski@op.pl
www.popiate.pl
Prezes Grzegorz Jabłoński
Status prawny fundacja
Nazwa Stowarzyszenie Osób z Chorobami Układu Krążenia "Serce Sercu"
Adres ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Telefon -
Internet ampisz@gmail.com
Prezes Zbyszek Mieszczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kołobrzegu
Adres ul. Katedralna 4, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 352 32 44
Internet -
Prezes Adam Swat
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeg SPA
Adres ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 698 619 930
Internet info@polskiecentrumspa.pl
Prezes Adam Hok
Status prawny fundacja
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Psychologiczno - Pedagogicznych "PROMETEUSZ"
Adres ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 354 54 47
Internet -
Prezes Barbara Solik
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Koszalińska Delegatura
Adres 75-501 Koszalin
Telefon 94 342 56 27
Internet www.kkwr.pl
Prezes Pełnomocnik Koszalińskiej Delegatury Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego- Henryk Zabrocki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 6B/29
Telefon 600 964 749
Internet stowarzyszenie.kropka@gmail.com
Prezes Małgorzata Szczubkowska
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 13/3
Telefon 507 192 851
Internet fcsm@futbolowecentrum.pl
Prezes Maciej Wachowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Pływania
Adres ul. Poleska 4, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 603 380 854
Internet -
Prezes Barbara Aściukiewicz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Żeglarski "Błękitni Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1
Telefon 606 253 114
Internet mg42@poczta.onet.pl
Prezes Mariusz Górnisiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 606 271 234
Internet kslmewa@o2.pl 
Prezes Maciej Pukaluk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Sportowy Szczerek Fight Team
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47
Telefon 788 761 979
Internet szczerek.fight.team@wp.pl
Prezes Tomasz Szczerek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Akademia Akrobatyki La Passion
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wolności 16a/4
Telefon 504 297 706
Internet biuro@lapassion.pl
Prezes Kamil Kozak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Zrzeszenie Plantatorów Zdrowej Żywności "Nowalijka"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak 18/6
Telefon 515 048 043
Internet okejka@wp.pl
Prezes Leszek Milczarek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Kreatywni Koło.brzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Orla 2
Telefon 508 060 648
Internet www.kreatywnikolopbrezgu.pl
kontakt@kreatywnikolobrzegu.pl
Prezes Monika Różewska - Chudzik
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000436690
Nazwa Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19A/4
Telefon 605 695 863
Internet iwona.pat@interia.pl
https://www.facebook.com.com/Kiwanis-International-KLUB-Ko%C5%82obrzeg-301239300084831/
Prezes Iwona Vetter
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000519214
Nazwa Fundacja Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 9/6
Telefon 500 166 222
Internet robertdziemba@wp.pl
http://twierdzakolobrzeg.pl/funacja
Prezes Robert Dziemba
Status prawny Fundacja - KRS 0000544128
Nazwa Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 7
Telefon 663 402 660
Internet www.sybiracy.koszalin.pl/kolobrzeg.php
Prezes Wanda Przybylska
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000344670
Nazwa Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.kombatantpolski.pl
Prezes Maksymilian Zajfert
Status prawny Związek
Nazwa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.armiakrajowa.org.pl
Prezes Janusz Orszt
Status prawny Związek - KRS 0000113420
Nazwa Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.ziwrp.pl
Prezes Stefan Rybakowski
Status prawny Związek
Nazwa Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet -
Prezes Stanisław Luchowski
Status prawny Związek
Nazwa Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/22
Telefon 503 077 593
Internet www.vigorstyl.pl
vigor@wp.pl
Prezes Paulina Harris
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000521088
Nazwa Zespół Szkół Taekwon - do ITF
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 43
Telefon 506 800 845
Internet irektaekwondo@gmail.com
Prezes Ireneusz Jasiński
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Międzyszkolny Klub Sportowy "HATTRICK"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Stankiewicza 9
Telefon 661 083 970
Internet mkshattrick@gmail.com
Prezes Iwona Borowska - Czajka
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Gen. Józefa Bema 6B/3
Telefon 602 780 295
Internet ryszardwil@o2.pl
Prezes Ryszard Wilczyński
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej