ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Organizacje Pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Cechą charakterystyczną działalności organizacji pozarządowych jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o ich wielkość, zasięg działania, pola zainteresowań i aktywność. Kolejnym krokiem w ewolucji trzeciego sektora jest budowanie porozumień, ścisła współpraca oraz wymiana doświadczeń. Integracja działań organizacji pozarządowych prowadzi do zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzrasta znaczenie i zwiększa się uczestnictwo organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta

 

Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8F/14
Telefon 094 35-238-00
Internet kskp.kontakt@gmail.com
Prezes Andrzej Mielnik
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa AMBER
Adres 78-100 Kołobrzeg | ul. Łopuskiego 38
Telefon 501 759 568
Internet amaciejewska1@op.pl
Prezes Agnieszka Maciejewska
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000265830
Nazwa Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 3
Telefon 513 107 108
Internet www.klubmorski.pl
jkm_josephconrad@list.pl
Prezes Komandor Józef Chojecki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. 6
Telefon 94 35 474 76
Internet www.pionier.kolobrzeg.eu
krystynagawlik@op.pl
Prezes Krystyna Gawlik
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168769
Nazwa Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
Adres ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
Telefon 503-044-348
Internet bartekbienkowski@wp.pl
Prezes Bartosz Bieńkowski
Status prawny osobowość prawna - związek sportowy
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Adres ul. Strzelecka 4/19 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon +94 354-45-10 | fax.: +94 354-97-21 | 606 398 530
Internet www.ksd.kolobrzeg.pl
ksd@op.pl
Prezes Mariusz Wolański
Status prawny stowarzyszenie zwykłe
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Krakowska 12
Telefon 502 058 558
Internet www.ksit.prv.pl
ksit@wp.pl
Prezes Artur Baranowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Liga Morska i Rzeczna
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 16/3
Telefon 606 999 561
Internet www.lmir.pl
Prezes Antoni Szarmach
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Ludowy Klub Sportowy "VIKING" Kołobrzeg
Adres ul. Walki Młodych 21/3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 608 487 797
Internet viking-kg@o2.pl
www.viking-kg.pl
Prezes Monika Pieńkowska
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Polski Klub Ekologiczny Koło w Kołobrzegu przy MWiK
Adres ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 232 92 | 094 35 438 97
Internet t.balza@mwik.kolobrzeg.pl
Prezes Tadeusz Balza
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Polski Komitet Pomocy Społecznej
Adres ul. Unii Lubelskiej 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-23-967
Internet -
Prezes Zbigniew Olfon
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołobrzegu
Adres ul. Graniczna 7 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 412 08
Internet -
Przewodniczący Zarządu Włodzisława Szenknecht
Status prawny Związek zarejestrowany w KRS 0000109984
Nazwa Polski Związek Niewidomych w Kołobrzegu
Adres ul. Okopowa 15A, pokój 215, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 607 737 812
Internet pznoz@o2.pl
Prezes Janina Zalewska
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Kołobrzeg
Adres ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 215 18
Internet www.diabetyk.org.pl
Prezes Krystyna Mierkiewcz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu
Adres ul. Mazowiecka 29; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-465-67
Internet psouu13@wp.pl
Prezes Marian Jagiełka
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Kołobrzegu
Adres ul. Portowa 37 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-223-82
Internet krjolkaa@wp.pl
Prezes Jolanta Krępeć
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Adres ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-22-311
Internet www.pttk.kolobrzeg.pl
Prezes Robert Śmigielski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe
Adres 78-100 Kołobrzeg | ul. Sikorskiego 8
Telefon 94 35 530 11
Internet www.rstu.pl
Prezes Ryszard Wozniak
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000197366
Nazwa Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
Adres ul. Wąska 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-42-145
Internet www.amazonki.com.pl
romamazonki@op.pl
Prezes Anna Polak
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno - Sportowych SAJKS
Adres ul. Albatrosa 3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 178 54
Internet comercialyacht@interia.pl
Prezes Waldemar Giżanowski
Status prawny Stowarzyszenie wpisane do KRS
Nazwa Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg
Adres Galeria Sztuki Współczesnej | ul. Armii Krajowej 12 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35 243 48
Internet www.art-sagk.pl
info@art-sagk.pl 
Prezes Iwona Maria Sawicka
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168797
Nazwa Stowarzyszenie AZBEST-STOP
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 0 781 818 828
Internet www.azbeststop.pl stowarzyszenie@azbeststop.pl
Prezes Ireneusz Zarzycki
Status prawny NS-REJ.KRS/008073/11/022
Organizacja Pożytku Publicznego mająca prawo do pozyskania odpisu podatkowego w wysokości 1%
Dodatkowe informacje NIP: 671-17-51-152
Regon: 320388232
NRB: 39-10600076-0000320001246356
Nazwa Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Atena"
Adres ul. Zygmuntowska 29A/10, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-490-91
Internet kry24@o2.pl
Prezes Krystyna Proskurnicka
Status prawny stowarzyszenie zwykłe
Nazwa Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów
Adres ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon -
Internet www.poeci-kolobrzeg.cba.pl
Prezes Wojciech Czaplewski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000251727
Nazwa Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji
Adres ul. Złota 6/6 78-100 Kołobrzeg
Telefon 605 625 107
Internet -
Prezes Bogdan Stachowiak
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 00002222654
Nazwa Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 6/4
Telefon 506 691 076
Internet www.kolobrzeg.smd.org.pl
kolobrzeg_smd@wp.pl
Prezes Łukasz Czechowski
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "SENIOR"
Adres ul. Ogrodowa 3 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-81-963 | 094 35-31-947
Internet seniorkol@wp.pl
Prezes Antoni Bernatowicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Armatorów Rybackich
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 3
Telefon 606 271 930
Internet sarkolobrzeg@poczta.onet.pl
Prezes Bogdan Waniewski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Porozumienie Samorządowe KOŁOBRZEG 2010
Adres ul. Łopuskiego 50a/10 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 535 504 030 (Przewodniczący)
600 996 189 (Sekretarz)
Internet www.kolobrzeg2010.pl | kolob2010@wp.pl
Przewodniczący Marcin Beńko
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie w likwidacji
Nazwa Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 7G/13
Telefon 600 838 823
Internet www.bicykl.kolobrzeg.pl
bicykl@pcie.kolobrzeg.pl
Prezes Andrzej Gall
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "FENIKS"
Adres ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94-35-180-62 | 601-543-013
Internet www.fenikskg.org
fenikskg@op.pl
Prezes Ewa Giza
Status prawny organizacja pożytku publicznego
Nazwa Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osiedla Podczele
Adres ul. Lwowska 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-43-668
Internet info@monalisa.com.pl
Prezes Andrzej Jabłoński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Wodnikus
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie w likwidacji
Nazwa Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
Adres ul. VI Dywizji Piechoty 60 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-237-38
Internet tozkolobrzeg@go2.pl
Prezes Julia Czurikowa
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Słoneczko" w Kołobrzegu
Adres ul. Mariacka 40, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35 424 48
Internet www.tpd24.pl
tpd@zeto.koszalin.pl
Prezes Zenon Jurek
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Arciszewskiego 20
Telefon 660 167 932
Internet zapasykolobrzeg@wp.pl
Prezes -
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy BAŁTYK - MORSKA ODYSEJA Kołobrzeg
Adres ul.Rodziewiczówny 1 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 502 481 685
Internet www.uksbaltyk.pl ludwiczakpiotr@vp.pl
Prezes Dariusz Kozioł
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy Żeglarzy Niepełnosprawnych "Kliwer"
Adres ul. Brzozowa 2 | 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094/ 53-49-670 | fax.: 094-35-496-74
Internet -
Prezes Dorota Żurowicz
Status prawny działalność statutowa
Nazwa Związek Harcerstwa Polskiego. Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu
Adres Komenda Hufca ZHP Kołobrzeg
ul. Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg
Telefon 094 35-221-14
Internet bhm@neostrada.pl
Prezes Sławomir Góral
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie "Victoria"
Adres ul. Łopuskiego 52/111 (Przychodnia Intermedical) 78-100 Kołobrzeg
Telefon +48 94 71 362 39 wew. 239, 506 528 168
Internet joanna.grab@interia.pl
Prezes Joanna Grab
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres ul. Łopuskiego 36-38; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 606 477 973, 606 622 191
Internet woprkolobrzeg@wp.pl
Prezes Piotr Klejny
Status prawny Stowarzyszenie Kultury fizycznej
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne
Adres ul. Łopuskiego 31; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-302-97
Internet -
Prezes Tadeusz Kunysz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Regionu Kołobrzeskiego
Adres ul. Łopuskiego 8 ; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-302-00
Internet -
Prezes Roman Ronkowski
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"
Adres ul. Kniewskiego 11; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 505 707 255
Internet estekaaneptun.kolobrzeg@interia.eu
Prezes Ewa Stachowicz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
Adres ul. Mariacka 5; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 887-268-111
Internet caritaskolobrzeg@wp.pl
Prezes Stanisław Stoma
Status prawny Organizacja pozarządowa
Nazwa Stowarzyszenie VOCATIO DEI
Adres skr. poczt. 7; 75-016 Koszalin
Telefon 502-340-344, 502-030-270
Internet prezes@vocatiodei.pl
Prezes Andrzej Wachowicz
Status prawny Organizacja pożytku publicznego
Nazwa Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha
Adres ul. Św. Wojciecha 7; 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-105-15
Internet wojciech.kolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl
Przewodniczący Janusz Rajkowski
Status prawny Organizacja pozarządowa
Nazwa Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 34 315 10
Internet www.pzg.szczecin.pl
Prezes Jerzy Kałużny
Status prawny organizacja pożytku publicznego, KRS 0000043245
Nazwa Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu
Adres ul. Graniczna 6, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 35-214-19
Internet zr.kolobrzeg@pck.org.pl
Prezes Anna Mieczkowska
Status prawny Organizacja Pożytku Publicznego
Nazwa Dom Księży Emerytów
Adres ul. Katedralna 37
Telefon 94 352 23 91
Internet -
Prezes ks. Marek Mackiw
Status prawny -
Nazwa Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"
Adres ul. Brzozowa 2
Telefon 94 35 496 70, 094 35 496 74
Internet soswkolobrzeg@hot.pl
Prezes Grażyna Maciocha
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pomocna Dłoń"
Adres ul. Radomska 2, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 501 477 784
Internet www.pomocna-dlon.kolobrzeg.eu
Prezes Bogusław Łęcki
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego
Adres ul. Armii Krajowej 13
Telefon 94 35 252 53
Internet www.muzeum.kolobrzeg.pl | towarzystwo@muzeum.kolobrzeg.pl
Prezes Jarosław Bogusławski
Status prawny Stowarzyszenie wpisane do KRS 0000389104
Nazwa Stowarzyszenie Przywracania Pamięci "KOŁOBRZEG 80"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3/18
Telefon 94 352-40-23
Internet -
Przewodniczący Janusz Grudnik
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000388048
Nazwa Stowarzyszenie Użytkowników Garaży Wschodnia III w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Czarnieckiego 2c/3
Telefon Prezes - 660 232 437
Wiceprezes - 790 454 827
Internet www.garaze-wschodnia.pl
email: zarzad1@onet.pl
Prezes Józef Zabłocki
Wiceprezes Jan Sołtys
Status prawny stowarzyszenie wpisane do KRS
Nazwa Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 8
Telefon 502 396 851
Internet czepul@neostrada.pl
Przewodniczący Ryszard Czepulonis
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000299348
Nazwa Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 1
Telefon 728 84 26 52
Internet joanh@op.pl
sieciarnia@gmail.com
Prezes Romuald Wiśniewski
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców AKCEPT w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Fredry 7b/12
Telefon 508 823 117
Internet akcept08@wp.pl
Prezes Albina Pinkowska - Lang
Status prawny stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Samodzielne Koło Terenowe Nr 70 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Adres -
Telefon -
Internet -
Prezes -
Status prawny -
Nazwa Kołobrzeski Klub Koszykarski "Kotwica Kołobrzeg S.A.
Adres ul. Łopuskiego 36
Telefon 94 35 463 26
Internet biuro@kotwica.kolobrzeg.pl
www.kotwica.kolobrzeg.pl
Prezes Stanisław Trojanowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Miejski Klub Piłkarski "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Śliwińskiego 10
Telefon 94 35 173 70
Internet kotwica60@wp.pl
www.mkpkotwica.pl
Prezes Waldemar Błaszczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Koszykówki Kołobrzeskiej "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 602 159 357
Internet www.kotwica.kolobrzeg.pl
biuro@kotwica.kolobrzeg.pl
Prezes Piotr Mleczko
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/6
Telefon 503 044 535
Internet rafallasecki@interia.pl
Prezes Rafał Łasecki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sztorm"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul Łopuskiego 42
Telefon 94 35 446 33
Internet klubsztorm@op.pl
Prezes Mieczysław Kuchciak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 606 271 234
Internet kslmewa@op.pl
Prezes Maciej Pukaluk - Prezes
Joanna Nowicka - Wiceprezes
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie "Żaki’94"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 888 489 266
500 011 900
Internet zaki94@wp.pl
www.zaki94.pl
Prezes Tadeusz Sowiński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kotwica 50"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. 1-ego Maja 47
Telefon 692 086 778
Internet jzabczak@wp.pl
Prezes Jakub Żabczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siódemka
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 1 a
Telefon 605 661 480
Internet luks.siodemka.kolobrzeg@gmail.com
Prezes Henryk Hulewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Bogusława X/22
Telefon 792 367 411
Internet osemkakolobrzeg@wp.pl
Prezes Dariusz Mata
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy "Błękitni 6"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Poznańska 9
Telefon 606 253 114
Internet mg42@poczta.onet.pl
Prezes Mariusz Górnisiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1
Telefon 94 722 05 12
Internet opp.kolobrzeg@interia.pl
Prezes Jerzy Ignatiuk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 32c
Telefon 509 337 189
Internet krzysztof_krysa@onet.eu
Prezes Krzysztof Maćkula
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Kołobrzeski Klub Szachowy "Gens"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 30
Telefon 94 35 242 04
Internet sekretarz@gens.kolobrzeg.pl
www.gens.kolobrzeg.pl
Prezes Paweł Błaszczykiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Bieg Zaślubin
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Kniewskiego 15/7
Telefon 605 661 480
Internet biegzaslubin@gmail.pl
Prezes Ryszard Kaliciński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 13
Telefon 502 123 192
Internet poczta@golfnhet.pl
Prezes Maciej Mądrowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Tenisowe
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 1
Telefon 693 151 503
Internet slawek@starlet.com.pl
Prezes Kimaszewski Sławomir
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon -
Internet j.banasiak@sport.kolobrzeg.pl
Prezes Marek Hok
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji "Wybrzeże"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36
Telefon 608 331 363
94 35 513 76
Internet rit.umirka@wp.pl
wybrzeze.kolobrzeg@wp.pl
www.wybrzeze.kolobrzeg.pl
Prezes Mirosław Kabaciński
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 502 292 980
Internet mkpkolobrzeg@gmail.com
Prezes Andrzej Maciejewski
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Sekcja Radość Olimpiady Specjalne Polska - SOSW "Okruszek" - Okruszek
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 2
Telefon 606 738 616
Internet -
Prezes Leszek Pytel
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 38A/3
Telefon 509 094 537
Internet pzwkolobrzeg@wp.pl
Prezes Wiesław Skólmowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeski Klub AIKIDO
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 13/23
Telefon 796 737 636
Internet tenkan@o2.pl
www.aikido-kolobrzeg.vel.pl
Prezes Lech Misiarek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa TOP SPIN
Adres -
Telefon 608 614 852
Internet ksiegowosc@andrzejczuk.home.pl
Prezes Franciszek Andrzejczuk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Strzelecki Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Telefon 601 802 872
Internet kskolobrzeg@op.pl
www.kskolobrzeg.za.pl
Prezes Jacek Niewęgłowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa UKS Kyokushin Buntai Karate
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Tuwima 9
Telefon 667 509 997
Internet buntai@wp.pl
www.kyokushin-kolobrzeg.frix.pl
Prezes Paweł Falko
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Fala Boksu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 16/9
Telefon 502 462 261
Internet -
Prezes Michał Pióro
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Uniwersytet Trzeciego Wieku
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, p. 210
Telefon 604 539 493
Internet irena.frankiewicz@interia.pl
utw.kolobrzeg@gmail.com
Prezes Irena Frankiewicz
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000394819
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 606 979 857
Internet autyzm.kg@op.pl
www.dzieci-autyzm.kolobrzeg.eu
Prezes Katarzyna Piechowiak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu
Adres ul. Jedności Narodowej 89, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 602 677 562
Internet kontakt@przyjacieleusmiechu.pl
Prezes Anna Rduch
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Stomijne POL-ILKO, Klub Stomika w Kołobrzegu
Adres ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 71 06 195
693 581 103
Internet kwiryn@onet.eu
Prezes Kwiryn Buzalski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska
Adres ul. Narutowicza 4/3, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 601 774 251
Internet jurek.dmochowski@wp.pl
robert_lepa@op.pl
Prezes Jerzy Dmochowski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000416309
Nazwa Stowarzyszenie Autorów Polskich
Adres ul. Ostrobramska 3b/3, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 781 821 163
Internet biuroseli@poczta.fm
Prezes Marian Jedlewski
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Nazwa Stowarzyszenie Sportowe "Nadmorski Basket Amatorski"
Adres ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 791 635 768
Internet -
Prezes Wiesław Derdoń
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Jacht Klub Kołobrzeg
Adres ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 503 406 860
Internet jkk@jacht.klub.kolobrzeg.pl
Prezes komandor - Sylwia Wilczyńska
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg
Adres ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 693 151 503
Internet -
Prezes Sławomir Kimaszewski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"
Adres ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 507 130 366
Internet ss.nowe-zycie@wp.pl
www.nowe-zycie.kolobrzeg.eu
Prezes Witold Popławski
Status prawny spółdzielnia
Nazwa Fundacja "Po Piąte"
Adres ul. Sławsko 95b/1, 76-100 Sławno
Telefon 725 309 351
Internet gjablonski@op.pl
www.popiate.pl
Prezes Grzegorz Jabłoński
Status prawny fundacja
Nazwa Stowarzyszenie Osób z Chorobami Układu Krążenia "Serce Sercu"
Adres ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
Telefon -
Internet ampisz@gmail.com
Prezes Zbyszek Mieszczak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kołobrzegu
Adres ul. Katedralna 4, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 352 32 44
Internet -
Prezes Adam Swat
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA
Adres ul. Narutowicza 18b, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 352 11 68
698 619 930
Internet info@polskiecentrumspa.pl
Prezes Adam Hok
Status prawny fundacja
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Psychologiczno - Pedagogicznych "PROMETEUSZ"
Adres ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 94 354 54 47
Internet -
Prezes Barbara Solik
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Koszalińska Delegatura
Adres 75-501 Koszalin
Telefon 94 342 56 27
Internet www.kkwr.pl
Prezes Pełnomocnik Koszalińskiej Delegatury Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego- Henryk Zabrocki
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 6B/29
Telefon 600 964 749
Internet stowarzyszenie.kropka@gmail.com
Prezes Małgorzata Szczubkowska
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 13/3
Telefon 507 192 851
Internet fcsm@futbolowecentrum.pl
Prezes Maciej Wachowski
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Pływania
Adres ul. Poleska 4, 78-100 Kołobrzeg
Telefon 603 380 854
Internet -
Prezes Barbara Aściukiewicz
Status prawny Stowarzyszenie
Nazwa Uczniowski Klub Żeglarski "Błękitni Kołobrzeg"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1
Telefon 606 253 114
Internet mg42@poczta.onet.pl
Prezes Mariusz Górnisiewicz
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38
Telefon 606 271 234
Internet kslmewa@o2.pl 
Prezes Maciej Pukaluk
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Klub Sportowy Szczerek Fight Team
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47
Telefon 788 761 979
Internet szczerek.fight.team@wp.pl
Prezes Tomasz Szczerek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Akademia Akrobatyki La Passion
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wolności 16a/4
Telefon 504 297 706
Internet biuro@lapassion.pl
Prezes Kamil Kozak
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Zrzeszenie Plantatorów Zdrowej Żywności "Nowalijka"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak 18/6
Telefon 515 048 043
Internet okejka@wp.pl
Prezes Leszek Milczarek
Status prawny stowarzyszenie
Nazwa Stowarzyszenie Kreatywni Koło.brzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Orla 2
Telefon 508 060 648
Internet www.kreatywnikolopbrezgu.pl
kontakt@kreatywnikolobrzegu.pl
Prezes Monika Różewska - Chudzik
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000436690
Nazwa Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19A/4
Telefon 605 695 863
Internet iwona.pat@interia.pl
https://www.facebook.com.com/Kiwanis-International-KLUB-Ko%C5%82obrzeg-301239300084831/
Prezes Iwona Vetter
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000519214
Nazwa Fundacja Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 9/6
Telefon 500 166 222
Internet robertdziemba@wp.pl
http://twierdzakolobrzeg.pl/funacja
Prezes Robert Dziemba
Status prawny Fundacja - KRS 0000544128
Nazwa Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 7
Telefon 663 402 660
Internet www.sybiracy.koszalin.pl/kolobrzeg.php
Prezes Wanda Przybylska
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000344670
Nazwa Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.kombatantpolski.pl
Prezes Maksymilian Zajfert
Status prawny Związek
Nazwa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.armiakrajowa.org.pl
Prezes Janusz Orszt
Status prawny Związek - KRS 0000113420
Nazwa Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet www.ziwrp.pl
Prezes Stefan Rybakowski
Status prawny Związek
Nazwa Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Kołobrzegu
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A
Telefon -
Internet -
Prezes Stanisław Luchowski
Status prawny Związek
Nazwa Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/22
Telefon 503 077 593
Internet www.vigorstyl.pl
vigor@wp.pl
Prezes Paulina Harris
Status prawny Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000521088
Nazwa Zespół Szkół Taekwon - do ITF
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 43
Telefon 506 800 845
Internet irektaekwondo@gmail.com
Prezes Ireneusz Jasiński
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Międzyszkolny Klub Sportowy "HATTRICK"
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Stankiewicza 9
Telefon 661 083 970
Internet mkshattrick@gmail.com
Prezes Iwona Borowska - Czajka
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej
Nazwa Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg
Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Gen. Józefa Bema 6B/3
Telefon 602 780 295
Internet ryszardwil@o2.pl
Prezes Ryszard Wilczyński
Status prawny stowarzyszenie kultury fizycznej