Organizacje Pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8F/14

Telefon

94 35-238-00

Internet

kskp.kontakt@gmail.com

Prezes

Andrzej Mielnik

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

AMBER

Adres

78-100 Kołobrzeg | ul. Łopuskiego 38

Telefon

501 759 568

Internet

apilarska@o2.pl

Prezes

Agata Pilarska

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000265830

Nazwa

Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 3

Telefon

730 491 405

Internet

www.klubmorski.pl
jkm_josephconrad@list.pl

Prezes

Komandor Wojciech Kalamon

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. 6

Telefon

94 35 474 76

Internet

www.pionier.kolobrzeg.eu
krystynagawlik@op.pl

Prezes

Krystyna Gawlik

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168769

Nazwa

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy

Adres

ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg

Telefon

692 326 416

Internet

szs.kolobrzeg@wp.pl

Prezes

Krzysztof Ośliślok

Status prawny

osobowość prawna - związek sportowy

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Adres

ul. Strzelecka 4/19 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

+94 354-45-10 | fax.: +94 354-97-21 | 606 398 530

Internet

www.ksd.kolobrzeg.pl
ksd@op.pl

Prezes

Mariusz Wolański

Status prawny

stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Krakowska 12

Telefon

502 058 558

Internet

www.ksit.prv.pl
ksit@wp.pl

Prezes

Artur Baranowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Liga Morska i Rzeczna

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Chodkiewicza 3B/1

Telefon

693 996 135

Internet

gabiantos@interia.pl

Prezes

Gabriela Antos

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Ludowy Klub Sportowy "VIKING" Kołobrzeg

Adres

ul. Walki Młodych 21/3 78-100 Kołobrzeg

Telefon

608 487 797

Internet

viking-kg@o2.pl
www.viking-kg.pl

Prezes

Monika Jabłonowska

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Polski Klub Ekologiczny Koło w Kołobrzegu przy MWiK

Adres

ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 232 92 | 94 35 438 97

Internet

t.balza@mwik.kolobrzeg.pl

Prezes

Tadeusz Balza

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołobrzegu

Adres

ul. Graniczna 7 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 412 08

Internet

emeryci.kolobrzeg@onet.pl

Przewodniczący Zarządu

Adam Szczepański

Status prawny

Związek zarejestrowany w KRS 0000109984

Nazwa

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Kołobrzegu

Adres

ul. Portowa 37 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-223-82

Internet

krjolkaa@wp.pl

Prezes

Jolanta Krępeć

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Adres

ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 22 311

Internet

www.pttk.kolobrzeg.pl

Prezes

Robert Śmigielski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe

Adres

78-100 Kołobrzeg | ul. Warzelnicza 1

Telefon

+48 605 109 465

Internet

www.rstu.pl
e-mail: biuro@rstu.pl

Prezes Zarządu

Mariusz Ławro

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000197366

Nazwa

Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno - Sportowych SAJKS

Adres

ul. Albatrosa 3 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 178 54

Internet

comercialyacht@interia.pl

Prezes

Waldemar Giżanowski

Status prawny

Stowarzyszenie wpisane do KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg

Adres

Galeria Sztuki Współczesnej | ul. Armii Krajowej 12 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 243 48

Internet

www.art-sagk.pl
info@art-sagk.pl 

Prezes

Mirosław Nowosza

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168797

Nazwa

Stowarzyszenie AZBEST-STOP

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

0 781 818 828

Internet

www.azbeststop.pl stowarzyszenie@azbeststop.pl

Prezes

Ireneusz Zarzycki

Status prawny

NS-REJ.KRS/008073/11/022
Organizacja Pożytku Publicznego mająca prawo do pozyskania odpisu podatkowego w wysokości 1%

Dodatkowe informacje

NIP: 671-17-51-152
Regon: 320388232
NRB: 39-10600076-0000320001246356

Nazwa

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Atena"

Adres

ul. Zygmuntowska 29A/10, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-490-91

Internet

kry24@o2.pl

Prezes

Krystyna Proskurnicka

Status prawny

stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów

Adres

ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

www.poeci-kolobrzeg.cba.pl

Prezes

Wojciech Czaplewski

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000251727

Nazwa

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji

Adres

ul. Krzywoustego 21A, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

784 676 187

Internet

Turek12@gmail.com

Prezes

Radosław Turek

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 00002222654

Nazwa

Stowarzyszenie Armatorów Rybackich

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 3

Telefon

606 271 930

Internet

sarkolobrzeg@poczta.onet.pl

Prezes

Bogdan Waniewski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Porozumienie Samorządowe KOŁOBRZEG 2010

Adres

ul. Łopuskiego 50a/10 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

535 504 030 (Przewodniczący)
600 996 189 (Sekretarz)

Internet

www.kolobrzeg2010.pl | kolob2010@wp.pl

Przewodniczący

Marcin Beńko

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osiedla Podczele

Adres

ul. Lwowska 1 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-43-668

Internet

info@monalisa.com.pl

Prezes

Andrzej Jabłoński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce

Adres

ul. Okopowa 15A/213 78-100 Kołobrzeg

Telefon

505 030 310

Internet

tozkolobrzeg@go2.pl

Prezes

Beata Lenartowicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Związek Harcerstwa Polskiego. Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu

Adres

Komenda Hufca ZHP Kołobrzeg
ul. Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-221-14

Internet

olga.korowadzka@zhp.net.pl

Prezes

Olga Korowadzka

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres

ul. Łopuskiego 36-38; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

606 477 973, 606 622 191

Internet

woprkolobrzeg@wp.pl

Prezes

Piotr Klejny

Status prawny

Stowarzyszenie Kultury fizycznej

Nazwa

Dom Księży Emerytów

Adres

ul. Katedralna 37

Telefon

94 352 23 91

Internet

-

Prezes

ks. Marcin Lipnicki

Status prawny

-

Nazwa

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pomocna Dłoń"

Adres

ul. Radomska 2, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

501 477 784

Internet

www.pomocna-dlon.kolobrzeg.eu

Prezes

Bogusław Łęcki

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego

Adres

ul. Armii Krajowej 13

Telefon

94 35 252 53

Internet

www.muzeum.kolobrzeg.pl | towarzystwo@muzeum.kolobrzeg.pl

Prezes

Piotr Leszmann

Status prawny

Stowarzyszenie wpisane do KRS 0000389104

Nazwa

Stowarzyszenie Przywracania Pamięci "KOŁOBRZEG 80"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3/18

Telefon

94 352-40-23

Internet

-

Przewodniczący

Janusz Grudnik

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000388048

Nazwa

Stowarzyszenie Użytkowników Garaży Wschodnia III w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Czarnieckiego 2c/3

Telefon

Prezes - 660 232 437
Wiceprezes - 790 454 827

Internet

www.garaze-wschodnia.pl
email:
zarzad1@onet.pl

Prezes

Józef Zabłocki

Wiceprezes

Jan Sołtys

Status prawny

stowarzyszenie wpisane do KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 8

Telefon

502 396 851

Internet

czepul32@gmail.com

Przewodniczący

Ryszard Czepulonis

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000299348

Nazwa

Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 1

Telefon

728 84 26 52

Internet

joanh@op.pl
sieciarnia@gmail.com

Prezes

Romuald Wiśniewski

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców AKCEPT w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Fredry 7b/12

Telefon

508 823 117

Internet

akcept08@wp.pl

Prezes

Albina Pinkowska - Lang

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sztorm"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul Łopuskiego 42

Telefon

94 35 446 33

Internet

klubsztorm@op.pl

Prezes

Mieczysław Kuchciak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

Telefon

606 271 234

Internet

kslmewa@op.pl

Prezes

Maciej Pukaluk - Prezes
Joanna Nowicka - Wiceprezes

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie "Żaki’94"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

Telefon

888 489 266
500 011 900

Internet

zaki94@wp.pl
www.zaki94.pl

Prezes

Tadeusz Sowiński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siódemka

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 1 a

Telefon

605 661 480

Internet

luks.siodemka.kolobrzeg@gmail.com

Prezes

Henryk Hulewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Bogusława X/22

Telefon

792 367 411

Internet

osemkakolobrzeg@wp.pl

Prezes

Dariusz Mata

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Sportowy "Błękitni 6"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Poznańska 9

Telefon

606 253 114

Internet

mg42@poczta.onet.pl

Prezes

Mariusz Górnisiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

UKS OPP Powiat Kołobrzeski

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1

Telefon

94 722 05 12

Internet

opp.kolobrzeg@interia.pl

Prezes

Jerzy Ignatiuk

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeski Klub Szachowy "Gens"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 30

Telefon

94 35 242 04

Internet

sekretarz@gens.kolobrzeg.pl
www.gens.kolobrzeg.pl

Prezes

Paweł Błaszczykiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 13

Telefon

502 123 192

Internet

maciej.madrowski@gmail.com

Prezes

Maciej Mądrowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji "Wybrzeże"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36

Telefon

608 331 363
94 35 513 76

Internet

rit.umirka@wp.pl
wybrzeze.kolobrzeg@wp.pl
www.wybrzeze.kolobrzeg.pl

Prezes

Mirosław Kabaciński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

728 974 512

Internet

mkpkolobrzeg@gmail.com

Prezes

Magdalena Bartyzel

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Sekcja Radość Olimpiady Specjalne Polska - SOSW "Okruszek" - Okruszek

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 2

Telefon

606 738 616

Internet

-

Prezes

Leszek Pytel

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeski Klub AIKIDO

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 13/23

Telefon

796 737 636

Internet

tenkan@o2.pl
www.aikido-kolobrzeg.vel.pl

Prezes

Lech Misiarek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

TOP SPIN

Adres

-

Telefon

608 614 852

Internet

ksiegowosc@andrzejczuk.home.pl

Prezes

Franciszek Andrzejczuk

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Strzelecki Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

601 802 872

Internet

kskolobrzeg@op.pl
www.kskolobrzeg.za.pl

Prezes

Jacek Niewęgłowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

UKS Kyokushin Buntai Karate

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Tuwima 9

Telefon

667 509 997

Internet

buntai@wp.pl
www.kyokushin-kolobrzeg.frix.pl

Prezes

Paweł Falko

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Fala Boksu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 16/9

Telefon

502 462 261

Internet

-

Prezes

Michał Pióro

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska

Adres

ul. Narutowicza 4/3, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

601 774 251

Internet

jurek.dmochowski@wp.pl
robert_lepa@op.pl

Prezes

Jerzy Dmochowski

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000416309

Nazwa

Stowarzyszenie Autorów Polskich

Adres

ul. Rybacka 7B/17, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

781 821 163

Internet

biuroseli@poczta.fm

Prezes

Marian Jedlecki

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg

Adres

ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

693 151 503

Internet

slawek@tenispark.com.pl

Prezes

Sławomir Kimaszewski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeg SPA

Adres

ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

698 619 930

Internet

info@kolobrzegspa.pl

Prezes

Adam Hok

Status prawny

fundacja

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Psychologiczno - Pedagogicznych "PROMETEUSZ"

Adres

ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 354 54 47

Internet

-

Prezes

Barbara Solik

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Pływania

Adres

ul. Poleska 4, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

603 380 854

Internet

-

Prezes

Barbara Aściukiewicz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Żeglarski "Błękitni Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1

Telefon

606 253 114

Internet

mg42@poczta.onet.pl

Prezes

Mariusz Górnisiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Sportowy Szczerek Fight Team

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47

Telefon

788 761 979

Internet

szczerek.fight.team@wp.pl

Prezes

Tomasz Szczerek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Zrzeszenie Plantatorów Zdrowej Żywności "Nowalijka"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak 18/6

Telefon

515 048 043

Internet

okejka@wp.pl

Prezes

Leszek Milczarek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Kreatywni Koło.brzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Orla 2

Telefon

508 060 648

Internet

www.kreatywnikolopbrezgu.pl
kontakt@kreatywnikolobrzegu.pl

Prezes

Monika Różewska - Chudzik

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000436690

Nazwa

Fundacja Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 9/6

Telefon

500 166 222

Internet

robertdziemba@wp.pl
http://twierdzakolobrzeg.pl/funacja

Prezes

Robert Dziemba

Status prawny

Fundacja - KRS 0000544128

Nazwa

Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 7

Telefon

663 402 660

Internet

www.sybiracy.koszalin.pl/kolobrzeg.php

Prezes

Wanda Przybylska

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000344670

Nazwa

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/212

Telefon

-

Internet

www.kombatantpolski.pl

Prezes

-

Status prawny

Związek

Nazwa

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/214

Telefon

-

Internet

www.kombatantpolski.pl

Prezes

Bogusław Marek

Status prawny

Związek - KRS 0000113420

Nazwa

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/212

Telefon

-

Internet

www.ziwrp.pl

Prezes

Jan Przybyś

Status prawny

Związek

Nazwa

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/214

Telefon

-

Internet

-

Prezes

-

Status prawny

Związek

Nazwa

Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/22

Telefon

503 077 593

Internet

www.vigorstyl.pl
vigor@wp.pl

Prezes

Paulina Harris

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000521088

Nazwa

Zespół Szkół Taekwon - do ITF

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 43

Telefon

506 800 845

Internet

irektaekwondo@gmail.com

Prezes

Ireneusz Jasiński

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Gen. Józefa Bema 6B/3

Telefon

602 780 295

Internet

ryszardwil@o2.pl

Prezes

Ryszard Wilczyński

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło PZN w Kołobrzegu

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój 215, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

606 986 113

Internet

pznkolobrzeg@wp.pl

Prezes

Patrycja Klakla

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Kołobrzeg

Adres

ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 215 18

Internet

www.diabetyk.org.pl

Prezes

Krystyna Mierkiewcz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu

Adres

ul. Mazowiecka 29; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-465-67

Internet

psouu13@wp.pl

Prezes

Marian Jagiełka

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Adres

ul. Wąska 1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 42 145

Internet

www.amazonki.com.pl
romamazonki@op.pl

Prezes

Elżbieta Budzyńska - Słoń

Status prawny

Organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "FENIKS"

Adres

ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94-35-180-62 | 601-543-013

Internet

www.fenikskg.org
fenikskg@op.pl

Prezes

Ewa Giza

Status prawny

organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Słoneczko" w Kołobrzegu

Adres

ul. Mariacka 40, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 424 48

Internet

koszalin@tpd24.pl

Prezes

Henryk Zabrocki

Status prawny

Organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie "Victoria"

Adres

ul. Radomska 10A, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

joanna.grab@interia.pl

Prezes

Joanna Grab

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne

Adres

ul. Łopuskiego 31; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-302-97

Internet

-

Prezes

Tadeusz Kunysz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Regionu Kołobrzeskiego

Adres

ul. Łopuskiego 8 ; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-302-00

Internet

-

Prezes

Roman Ronkowski

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"

Adres

ul. Okopowa 15A/14; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

721 621 821

Internet

jpawlicka70@gmail.com

Prezes

Jolanta Pawlicka

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP

Adres

ul. Mariacka 5; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

887-268-111

Internet

caritaskolobrzeg@wp.pl

Prezes

Stanisław Stoma

Status prawny

Organizacja pozarządowa

Nazwa

Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha

Adres

ul. Św. Wojciecha 7; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-105-15

Internet

wojciech.kolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl

Przewodniczący

Janusz Rajkowski

Status prawny

Organizacja pozarządowa

Nazwa

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 34 315 10

Internet

www.pzg.szczecin.pl

Prezes

Andrzej Gałązka

Status prawny

organizacja pożytku publicznego, KRS 0000043245

Nazwa

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu

Adres

ul. Graniczna 6, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-214-19

Internet

zr.kolobrzeg@pck.org.pl

Prezes

Anna Mieczkowska

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"

Adres

ul. Brzozowa 2

Telefon

94 35 496 70, 94 35 496 74

Internet

soswkolobrzeg@hot.pl

Prezes

Grażyna Maciocha

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, p. 210

Telefon

604 539 493

Internet

irena.frankiewicz@interia.pl
utw.kolobrzeg@gmail.com

Prezes

Irena Frankiewicz

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000394819

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

606 979 857

Internet

autyzm.kg@op.pl
www.dzieci-autyzm.kolobrzeg.eu

Prezes

Katarzyna Piechowiak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu

Adres

ul. Jedności Narodowej 89, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

602 677 562

Internet

kontakt@przyjacieleusmiechu.pl

Prezes

Anna Rduch

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Stomijne POL-ILKO, Klub Stomika w Kołobrzegu

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 71 06 195
693 581 103

Internet

kwiryn@onet.eu

Prezes

Kwiryn Buzalski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Osób z Chorobami Układu Krążenia "Serce Sercu"

Adres

ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

ampisz@gmail.com

Prezes

Zbyszek Mieszczak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kołobrzegu

Adres

ul. Katedralna 4, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 352 32 44

Internet

-

Prezes

Adam Swat

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"

Adres

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

507 130 366

Internet

ss.nowe-zycie@wp.pl
www.nowe-zycie.kolobrzeg.eu

Prezes

Witold Popławski

Status prawny

spółdzielnia

Nazwa

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Koszalińska Delegatura

Adres

75-501 Koszalin ul. M.J. Piłsudskiego 11-15

Telefon

94 342 56 27 501 545 402

Internet

szkolenia@kkwr.pl

Wiceprzewodniczący

Henryk Zabrocki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/14

Telefon

600 964 749

Internet

stowarzyszenie.kropka@gmail.com

Prezes

Małgorzata Szczubkowska

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Fundacja Na Przekór Przeciwnościom

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Starynowska 12A

Telefon

500 009 019

Internet

fundacja@fnpp.pl

Prezes

Jacek Pawłowski

Status prawny

fundacja

Nazwa

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 7G/13

Telefon

604 071 946

Internet

gall@tkk.pl

Prezes Andrzej Gall

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Miejski Klub Piłkarski "Kotwica Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Śliwińskiego 10

Telefon

94 35 173 70

Internet

biuro@kotwicakolobrzeg.pl
www.mkpkotwica.pl

Prezes

Adam Dzik

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

503 044 535

Internet

rafallasecki@interia.pl

Prezes

Rafał Łasecki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kotwica 50"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

-

Internet

biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl

Prezes

Kamil Graboń

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 32c

Telefon

509 337 189

Internet

krzysztofmackula@wp.pl

Prezes

Krzysztof Maćkula

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Jagiellońska 15/7

Telefon

605 661 480

Internet

biegzaslubin@gmail.pl

Prezes

Ryszard Kaliciński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 38A/3

Telefon

509 94 537

Internet

pzwkolobrzeg@wp.pl

Prezes

Łukasz Sęczkowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Sportowe "Nadmorski Basket Amatorski"

Adres

 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38

Telefon

668 163 277

Internet

Nba-kg@wp.pl

Prezes

Sebastian Ziegler

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Jacht Klub Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg ul. Warzelnicza 1,

Telefon

605 493 359

Internet

jkk@jacht.klub.kolobrzeg.pl

Prezes

komandor - Stanisław Rączkowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Akademia Akrobatyki La Passion

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Malinowa  89

Telefon

504 297 706

Internet

biuro@lapassion.pl

Prezes

Magdalena Kozak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Międzyszkolny Klub Sportowy "HATTRICK"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Różana 62/5

Telefon

573 4450 585

Internet

hattrich.jobandsport@gmail.com  

Prezes

Paweł Pielichowski

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Stowarzyszenie  Planet Baltic

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1

Telefon

504 199 272

Internet

mk@mksailing.pl

Prezes

Marcin Koc

Status prawny

Stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trochę trudniej..."

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 2

Telefon

512 385 453

Internet

http://uwierzciewnas.pl
uwierzwnas@gmail.com

Prezes

Małgorzata Szmidt

Status prawny

OPP

Nazwa

Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, pokój 213

Telefon

692 165 219

Internet

 

Prezes

Izabella Stefanowicz

Status prawny

KRS 0000757062

Nazwa

Stowarzyszenie "OpenLab Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 3/A-F

Telefon

665 744 606

Internet

http://openlab.kolobrzeg.pl/

Prezes

Maciej Suder

Status prawny

KRS 0000757520

Nazwa

Stowarzyszenie Ognisko Baletowe

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Partyzantów 28

Telefon

605 695 863

Internet

iwona.pat@interia.pl

Prezes

Iwona Vetter

Status prawny

Stowarzyszenie zwykłe zrejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod numerem 20/2018,

Nazwa

Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1/7

Telefon

-

Internet

-

Prezes

Marta Czarnota

Status prawny

Stowarzyszenie zrejestrowane w KRS 0000747939

Nazwa

BEES Fundacja

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 27 lok. 0226

Telefon

-

Internet

biuro@beesfundacja.pl

www.beesfundacja.pl

Prezes

Franciszek Bonkowski

Status prawny

Stowarzyszenie zrejestrowane w KRS 0000729701

Nazwa

Stowarzyszenie Sapere Aude

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47

Telefon

-

Internet

-

Prezes

Jacek Kawałek

Status prawny

Stowarzyszenie zrejestrowane w KRS 0000702729

Nazwa

Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Arciszewskiego 20

Telefon

793 283 663

Internet

ukszapasykolobrzeg@gmail.com

Prezes/span>

Michał Rajkowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Szkoła Taekwon-Do HOSINSUL

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 42

Telefon

502 666 710

Internet

mrkkol@wp.pl

Prezes

Marek Rymacki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. J. Narodowej 58a

Telefon

506 904 900

Internet

acrosport@op.pl

Prezes

Krzysztof Zasada

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul.

Telefon

796 715 549

Internet

kpbaltykkolobrzeg@gmail.com

Prezes

Łukasz Gąsior

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeska Grupa Regatowa

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Ul. Warzelnicza 1

Telefon

604 518 194

Internet

marta.wenclaw@wp.pl

Prezes

Marta Wenclaw-Juszczak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Senior Junior

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. J. Narodowej 31 B

Telefon

721 587 267

Internet

julia.piotrowska.kg@tlen.pl

Prezes

Julia Piotrowska

Status prawny

stowarzyszenie