BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Organizacje Pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 8F/14

Telefon

94 35-238-00

Internet

kskp.kontakt@gmail.com

Prezes

Andrzej Mielnik

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

AMBER

Adres

78-100 Kołobrzeg | ul. Łopuskiego 38

Telefon

501 759 568

Internet

amaciejewska1@op.pl

Prezes

Agnieszka Maciejewska

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000265830

Nazwa

Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 3

Telefon

513 107 108

Internet

www.klubmorski.pl
jkm_josephconrad@list.pl

Prezes

Komandor Józef Chojecki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 12, pok. 6

Telefon

94 35 474 76

Internet

www.pionier.kolobrzeg.eu
krystynagawlik@op.pl

Prezes

Krystyna Gawlik

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168769

Nazwa

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy

Adres

ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg

Telefon

503-044-348

Internet

bartekbienkowski@wp.pl

Prezes

Bartosz Bieńkowski

Status prawny

osobowość prawna - związek sportowy

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Adres

ul. Strzelecka 4/19 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

+94 354-45-10 | fax.: +94 354-97-21 | 606 398 530

Internet

www.ksd.kolobrzeg.pl
ksd@op.pl

Prezes

Mariusz Wolański

Status prawny

stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Krakowska 12

Telefon

502 058 558

Internet

www.ksit.prv.pl
ksit@wp.pl

Prezes

Artur Baranowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Liga Morska i Rzeczna

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 16/3

Telefon

606 999 561

Internet

www.lmir.pl

Prezes

Antoni Szarmach

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Ludowy Klub Sportowy "VIKING" Kołobrzeg

Adres

ul. Walki Młodych 21/3 78-100 Kołobrzeg

Telefon

608 487 797

Internet

viking-kg@o2.pl
www.viking-kg.pl

Prezes

Monika Pieńkowska

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Polski Klub Ekologiczny Koło w Kołobrzegu przy MWiK

Adres

ul. Artyleryjska 3 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 232 92 | 94 35 438 97

Internet

t.balza@mwik.kolobrzeg.pl

Prezes

Tadeusz Balza

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kołobrzegu

Adres

ul. Graniczna 7 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 412 08

Internet

emeryci.kolobrzeg@op.pl

Przewodniczący Zarządu

Włodzisława Szenknecht

Status prawny

Związek zarejestrowany w KRS 0000109984

Nazwa

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Kołobrzegu

Adres

ul. Portowa 37 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-223-82

Internet

krjolkaa@wp.pl

Prezes

Jolanta Krępeć

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Adres

ul. Zwycięzców 5/1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 22 311

Internet

www.pttk.kolobrzeg.pl

Prezes

Robert Śmigielski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe

Adres

78-100 Kołobrzeg | ul. Warzelnicza 1

Telefon

+48 605 109 465

Internet

www.rstu.pl
e-mail: biuro@rstu.pl

Prezes Zarządu

Ryszard Wozniak

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000197366

Nazwa

Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno - Sportowych SAJKS

Adres

ul. Albatrosa 3 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 178 54

Internet

comercialyacht@interia.pl

Prezes

Waldemar Giżanowski

Status prawny

Stowarzyszenie wpisane do KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg

Adres

Galeria Sztuki Współczesnej | ul. Armii Krajowej 12 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 243 48

Internet

www.art-sagk.pl
info@art-sagk.pl 

Prezes

Iwona Maria Sawicka

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000168797

Nazwa

Stowarzyszenie AZBEST-STOP

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

0 781 818 828

Internet

www.azbeststop.pl stowarzyszenie@azbeststop.pl

Prezes

Ireneusz Zarzycki

Status prawny

NS-REJ.KRS/008073/11/022
Organizacja Pożytku Publicznego mająca prawo do pozyskania odpisu podatkowego w wysokości 1%

Dodatkowe informacje

NIP: 671-17-51-152
Regon: 320388232
NRB: 39-10600076-0000320001246356

Nazwa

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Atena"

Adres

ul. Zygmuntowska 29A/10, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-490-91

Internet

kry24@o2.pl

Prezes

Krystyna Proskurnicka

Status prawny

stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów

Adres

ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

www.poeci-kolobrzeg.cba.pl

Prezes

Wojciech Czaplewski

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000251727

Nazwa

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji

Adres

ul. Krzywoustego 21A, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

st_kardynal@o2.pl

Prezes

Stanisław Kardynał

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 00002222654

Nazwa

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 6/4

Telefon

506 691 076

Internet

www.kolobrzeg.smd.org.pl
kolobrzeg_smd@wp.pl

Prezes

Łukasz Czechowski

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Armatorów Rybackich

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 3

Telefon

606 271 930

Internet

sarkolobrzeg@poczta.onet.pl

Prezes

Bogdan Waniewski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Porozumienie Samorządowe KOŁOBRZEG 2010

Adres

ul. Łopuskiego 50a/10 | 78-100 Kołobrzeg

Telefon

535 504 030 (Przewodniczący)
600 996 189 (Sekretarz)

Internet

www.kolobrzeg2010.pl | kolob2010@wp.pl

Przewodniczący

Marcin Beńko

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osiedla Podczele

Adres

ul. Lwowska 1 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-43-668

Internet

info@monalisa.com.pl

Prezes

Andrzej Jabłoński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce

Adres

ul. Okopowa 15A/213 78-100 Kołobrzeg

Telefon

505 030 310

Internet

tozkolobrzeg@go2.pl

Prezes

Beata Lenartowicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Związek Harcerstwa Polskiego. Bałtycki Hufiec Morski                             w Kołobrzegu

Adres

Komenda Hufca ZHP Kołobrzeg
ul. Słowińców 1 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-221-14

Internet

bhm@neostrada.pl

Prezes

Milena Derlikiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres

ul. Łopuskiego 36-38; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

606 477 973, 606 622 191

Internet

woprkolobrzeg@wp.pl

Prezes

Piotr Klejny

Status prawny

Stowarzyszenie Kultury fizycznej

Nazwa

Dom Księży Emerytów

Adres

ul. Katedralna 37

Telefon

94 352 23 91

Internet

-

Prezes

ks. Marek Mackiw

Status prawny

-

Nazwa

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pomocna Dłoń"

Adres

ul. Radomska 2, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

501 477 784

Internet

www.pomocna-dlon.kolobrzeg.eu

Prezes

Bogusław Łęcki

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego

Adres

ul. Armii Krajowej 13

Telefon

94 35 252 53

Internet

www.muzeum.kolobrzeg.pl | towarzystwo@muzeum.kolobrzeg.pl

Prezes

Jarosław Bogusławski

Status prawny

Stowarzyszenie wpisane do KRS 0000389104

Nazwa

Stowarzyszenie Przywracania Pamięci "KOŁOBRZEG 80"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 3/18

Telefon

94 352-40-23

Internet

-

Przewodniczący

Janusz Grudnik

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000388048

Nazwa

Stowarzyszenie Użytkowników Garaży Wschodnia III w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Czarnieckiego 2c/3

Telefon

Prezes - 660 232 437
Wiceprezes - 790 454 827

Internet

www.garaze-wschodnia.pl
email:
zarzad1@onet.pl

Prezes

Józef Zabłocki

Wiceprezes

Jan Sołtys

Status prawny

stowarzyszenie wpisane do KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 8

Telefon

502 396 851

Internet

czepul@neostrada.pl

Przewodniczący

Ryszard Czepulonis

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000299348

Nazwa

Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 1

Telefon

728 84 26 52

Internet

joanh@op.pl
sieciarnia@gmail.com

Prezes

Romuald Wiśniewski

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców AKCEPT w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Fredry 7b/12

Telefon

508 823 117

Internet

akcept08@wp.pl

Prezes

Albina Pinkowska - Lang

Status prawny

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sztorm"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul Łopuskiego 42

Telefon

94 35 446 33

Internet

klubsztorm@op.pl

Prezes

Mieczysław Kuchciak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

Telefon

606 271 234

Internet

kslmewa@op.pl

Prezes

Maciej Pukaluk - Prezes
Joanna Nowicka - Wiceprezes

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie "Żaki’94"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

Telefon

888 489 266
500 011 900

Internet

zaki94@wp.pl
www.zaki94.pl

Prezes

Tadeusz Sowiński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siódemka

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 1 a

Telefon

605 661 480

Internet

luks.siodemka.kolobrzeg@gmail.com

Prezes

Henryk Hulewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Bogusława X/22

Telefon

792 367 411

Internet

osemkakolobrzeg@wp.pl

Prezes

Dariusz Mata

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Sportowy "Błękitni 6"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Poznańska 9

Telefon

606 253 114

Internet

mg42@poczta.onet.pl

Prezes

Mariusz Górnisiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

UKS OPP Powiat Kołobrzeski

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1

Telefon

94 722 05 12

Internet

opp.kolobrzeg@interia.pl

Prezes

Jerzy Ignatiuk

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 32c

Telefon

509 337 189

Internet

krzysztof_krysa@onet.eu

Prezes

Krzysztof Maćkula

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Kołobrzeski Klub Szachowy "Gens"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 30

Telefon

94 35 242 04

Internet

sekretarz@gens.kolobrzeg.pl
www.gens.kolobrzeg.pl

Prezes

Paweł Błaszczykiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 13

Telefon

502 123 192

Internet

poczta@golfnhet.pl

Prezes

Maciej Mądrowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Towarzystwo Tenisowe

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 1

Telefon

693 151 503

Internet

slawek@starlet.com.pl

Prezes

Kimaszewski Sławomir

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

-

Internet

j.banasiak@sport.kolobrzeg.pl

Prezes

Marek Hok

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji "Wybrzeże"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36

Telefon

608 331 363
94 35 513 76

Internet

rit.umirka@wp.pl
wybrzeze.kolobrzeg@wp.pl
www.wybrzeze.kolobrzeg.pl

Prezes

Mirosław Kabaciński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

502 292 980

Internet

mkpkolobrzeg@gmail.com

Prezes

Andrzej Maciejewski

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Sekcja Radość Olimpiady Specjalne Polska - SOSW "Okruszek" - Okruszek

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Brzozowa 2

Telefon

606 738 616

Internet

-

Prezes

Leszek Pytel

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeski Klub AIKIDO

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 13/23

Telefon

796 737 636

Internet

tenkan@o2.pl
www.aikido-kolobrzeg.vel.pl

Prezes

Lech Misiarek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

TOP SPIN

Adres

-

Telefon

608 614 852

Internet

ksiegowosc@andrzejczuk.home.pl

Prezes

Franciszek Andrzejczuk

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Strzelecki Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

601 802 872

Internet

kskolobrzeg@op.pl
www.kskolobrzeg.za.pl

Prezes

Jacek Niewęgłowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

UKS Kyokushin Buntai Karate

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Tuwima 9

Telefon

667 509 997

Internet

buntai@wp.pl
www.kyokushin-kolobrzeg.frix.pl

Prezes

Paweł Falko

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Fala Boksu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 16/9

Telefon

502 462 261

Internet

-

Prezes

Michał Pióro

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska

Adres

ul. Narutowicza 4/3, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

601 774 251

Internet

jurek.dmochowski@wp.pl
robert_lepa@op.pl

Prezes

Jerzy Dmochowski

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000416309

Nazwa

Stowarzyszenie Autorów Polskich

Adres

ul. Ostrobramska 3b/3, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

781 821 163

Internet

biuroseli@poczta.fm

Prezes

Marian Jedleski

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Nazwa

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg

Adres

ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

693 151 503

Internet

-

Prezes

Sławomir Kimaszewski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeg SPA

Adres

ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

698 619 930

Internet

info@kolobrzegspa.pl

Prezes

Adam Hok

Status prawny

fundacja

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Psychologiczno - Pedagogicznych "PROMETEUSZ"

Adres

ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 354 54 47

Internet

-

Prezes

Barbara Solik

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Pływania

Adres

ul. Poleska 4, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

603 380 854

Internet

-

Prezes

Barbara Aściukiewicz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Uczniowski Klub Żeglarski "Błękitni Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1

Telefon

606 253 114

Internet

mg42@poczta.onet.pl

Prezes

Mariusz Górnisiewicz

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

Telefon

606 271 234

Internet

kslmewa@o2.pl 

Prezes

Maciej Pukaluk

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Klub Sportowy Szczerek Fight Team

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47

Telefon

788 761 979

Internet

szczerek.fight.team@wp.pl

Prezes

Tomasz Szczerek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Zrzeszenie Plantatorów Zdrowej Żywności "Nowalijka"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak 18/6

Telefon

515 048 043

Internet

okejka@wp.pl

Prezes

Leszek Milczarek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Kreatywni Koło.brzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Orla 2

Telefon

508 060 648

Internet

www.kreatywnikolopbrezgu.pl
kontakt@kreatywnikolobrzegu.pl

Prezes

Monika Różewska - Chudzik

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000436690

Nazwa

Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19A/4

Telefon

605 695 863

Internet

iwona.pat@interia.pl
https://www.facebook.com.com/Kiwanis-International-KLUB-Ko%C5%82obrzeg-301239300084831/

Prezes

Iwona Vetter

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000519214

Nazwa

Fundacja Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 9/6

Telefon

500 166 222

Internet

robertdziemba@wp.pl
http://twierdzakolobrzeg.pl/funacja

Prezes

Robert Dziemba

Status prawny

Fundacja - KRS 0000544128

Nazwa

Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Graniczna 7

Telefon

663 402 660

Internet

www.sybiracy.koszalin.pl/kolobrzeg.php

Prezes

Wanda Przybylska

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000344670

Nazwa

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/212

Telefon

-

Internet

www.kombatantpolski.pl

Prezes

Maksymilian Zajfert

Status prawny

Związek

Nazwa

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/214

Telefon

-

Internet

www.armiakrajowa.org.pl

Prezes

Sonia Stoch

Status prawny

Związek - KRS 0000113420

Nazwa

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/212

Telefon

-

Internet

www.ziwrp.pl

Prezes

Stefan Rybakowski

Status prawny

Związek

Nazwa

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Kołobrzegu

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/214

Telefon

-

Internet

-

Prezes

Stanisław Luchowski

Status prawny

Związek

Nazwa

Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Wschodnia 11/22

Telefon

503 077 593

Internet

www.vigorstyl.pl
vigor@wp.pl

Prezes

Paulina Harris

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000521088

Nazwa

Zespół Szkół Taekwon - do ITF

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 43

Telefon

506 800 845

Internet

irektaekwondo@gmail.com

Prezes

Ireneusz Jasiński

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Gen. Józefa Bema 6B/3

Telefon

602 780 295

Internet

ryszardwil@o2.pl

Prezes

Ryszard Wilczyński

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Polski Związek Niewidomych w Kołobrzegu

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój 215, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

607 737 812

Internet

pznoz@o2.pl

Prezes

Krystyna Bogusz

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Kołobrzeg

Adres

ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 215 18

Internet

www.diabetyk.org.pl

Prezes

Krystyna Mierkiewcz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu

Adres

ul. Mazowiecka 29; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-465-67

Internet

psouu13@wp.pl

Prezes

Marian Jagiełka

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu

Adres

ul. Wąska 1, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-42-145

Internet

www.amazonki.com.pl
romamazonki@op.pl

Prezes

Anna Polak

Status prawny

Organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "FENIKS"

Adres

ul. Warszawska 15, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94-35-180-62 | 601-543-013

Internet

www.fenikskg.org
fenikskg@op.pl

Prezes

Ewa Giza

Status prawny

organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Słoneczko" w Kołobrzegu

Adres

ul. Mariacka 40, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 424 48

Internet

koszalin@tpd24.pl

Prezes

Henryk Zabrocki

Status prawny

Organizacja pożytku publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie "Victoria"

Adres

ul. Radomska 10A, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

joanna.grab@interia.pl

Prezes

Joanna Grab

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne

Adres

ul. Łopuskiego 31; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-302-97

Internet

-

Prezes

Tadeusz Kunysz

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Regionu Kołobrzeskiego

Adres

ul. Łopuskiego 8 ; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-302-00

Internet

-

Prezes

Roman Ronkowski

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"

Adres

ul. Okopowa 15A/14; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

721 621 821

Internet

jpawlicka70@gmail.com

Prezes

Jolanta Pawlicka

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP

Adres

ul. Mariacka 5; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

887-268-111

Internet

caritaskolobrzeg@wp.pl

Prezes

Stanisław Stoma

Status prawny

Organizacja pozarządowa

Nazwa

Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha

Adres

ul. Św. Wojciecha 7; 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-105-15

Internet

wojciech.kolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl

Przewodniczący

Janusz Rajkowski

Status prawny

Organizacja pozarządowa

Nazwa

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - Grupa Wsparcia Społecznego Niesłyszących

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 34 315 10

Internet

www.pzg.szczecin.pl

Prezes

Andrzej Gałązka

Status prawny

organizacja pożytku publicznego, KRS 0000043245

Nazwa

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu

Adres

ul. Graniczna 6, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35-214-19

Internet

zr.kolobrzeg@pck.org.pl

Prezes

Anna Mieczkowska

Status prawny

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa

Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"

Adres

ul. Brzozowa 2

Telefon

94 35 496 70, 94 35 496 74

Internet

soswkolobrzeg@hot.pl

Prezes

Grażyna Maciocha

Status prawny

Stowarzyszenie

Nazwa

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, p. 210

Telefon

604 539 493

Internet

irena.frankiewicz@interia.pl
utw.kolobrzeg@gmail.com

Prezes

Irena Frankiewicz

Status prawny

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000394819

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 211, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

606 979 857

Internet

autyzm.kg@op.pl
www.dzieci-autyzm.kolobrzeg.eu

Prezes

Katarzyna Piechowiak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu

Adres

ul. Jedności Narodowej 89, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

602 677 562

Internet

kontakt@przyjacieleusmiechu.pl

Prezes

Anna Rduch

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Stomijne POL-ILKO, Klub Stomika w Kołobrzegu

Adres

ul. Okopowa 15A, pokój nr 213, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 71 06 195
693 581 103

Internet

kwiryn@onet.eu

Prezes

Kwiryn Buzalski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Osób z Chorobami Układu Krążenia "Serce Sercu"

Adres

ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

-

Internet

ampisz@gmail.com

Prezes

Zbyszek Mieszczak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kołobrzegu

Adres

ul. Katedralna 4, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 352 32 44

Internet

-

Prezes

Adam Swat

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"

Adres

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

Telefon

507 130 366

Internet

ss.nowe-zycie@wp.pl
www.nowe-zycie.kolobrzeg.eu

Prezes

Witold Popławski

Status prawny

spółdzielnia

Nazwa

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Koszalińska Delegatura

Adres

75-501 Koszalin ul. M.J. Piłsudskiego 11-15

Telefon

94 342 56 27 501 545 402

Internet

szkolenia@kkwr.pl

Wiceprzewodniczący

Henryk Zabrocki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A/14

Telefon

600 964 749

Internet

stowarzyszenie.kropka@gmail.com

Prezes

Małgorzata Szczubkowska

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Fundacja Na Przekór Przeciwnościom

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Starynowska 12A

Telefon

500 009 019

Internet

fundacja@fnpp.pl

Prezes

Jacek Pawłowski

Status prawny

fundacja

 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 7G/13

Telefon

604 071 946

Internet

gall@tkk.pl

Prezes

Andrzej Gall

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Miejski Klub Piłkarski "Kotwica Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Śliwińskiego 10

Telefon

94 35 173 70

Internet

kotwica60@wp.pl
www.mkpkotwica.pl

Prezes

Artur Tłoczek

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

503 044 535

Internet

rafallasecki@interia.pl

Prezes

Rafał Łasecki

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kotwica 50"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Telefon

692 086 778

Internet

jzabczak@wp.pl

Prezes

Jakub Żabczak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Walki Młodych 32c

Telefon

509 337 189

Internet

krzysztofmackula@wp.pl

Prezes

Krzysztof Maćkula

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Jagiellońska 15/7

Telefon

605 661 480

Internet

biegzaslubin@gmail.pl

Prezes

Ryszard Kaliciński

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 38A/3

Telefon

509 94 537

Internet

pzwkolobrzeg@wp.pl

Prezes

Łukasz Sęczkowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Stowarzyszenie Sportowe "Nadmorski Basket Amatorski"

Adres

 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38

Telefon

668 163 277

Internet

Nba-kg@wp.pl

Prezes

Sebastian Ziegler

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Jacht Klub Kołobrzeg

Adres

78-100 Kołobrzeg ul. Warzelnicza 1,

Telefon

605 493 359

Internet

jkk@jacht.klub.kolobrzeg.pl

Prezes

komandor - Stanisław Rączkowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak 26 A/2

Telefon

507 192 851

Internet

fcsm@futbolowecentrum.pl

Prezes

Maciej Wachowski

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Akademia Akrobatyki La Passion

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Malinowa  89

Telefon

504 297 706

Internet

biuro@lapassion.pl

Prezes

Kamil Kozak

Status prawny

stowarzyszenie

Nazwa

Międzyszkolny Klub Sportowy "HATTRICK"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Różana 62/5

Telefon

573 4450 585

Internet

hattrich.jobandsport@gmail.com  

Prezes

Paweł Pielichowski

Status prawny

stowarzyszenie kultury fizycznej

Nazwa

Stowarzyszenie  Planet Baltic

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1

Telefon

504 199 272

Internet

mk@mksailing.pl

Prezes

Marcin Koc

Status prawny

Stowarzyszenie zwykłe

Nazwa

Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trochę trudniej..."

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 2

Telefon

512 385 453

Internet

http://uwierzciewnas.pl
uwierzwnas@gmail.com

Prezes

Małgorzata Szmidt

Status prawny

OPP

Nazwa

Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, pokój 213

Telefon

692 165 219

Internet

 

Prezes

Izabella Stefanowicz

Status prawny

KRS 0000757062

Nazwa

Stowarzyszenie "OpenLab Kołobrzeg"

Adres

78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 3/A-F

Telefon

665 744 606

Internet

http://openlab.kolobrzeg.pl/

Prezes

Maciej Suder

Status prawny

KRS 0000757520