Kontrole wewnętrzne - rok 2009

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Notatka służbowa z pozaplanowych kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 26-27.03.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 1.07.2008 - 31.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
Data 1.01 - 31.03.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z rekontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu
Data 1.01 - 28.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z doraźnej kontroli przeprowadzonej w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data 18-29.05.2009 oraz 1-2.07.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data -
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 8.06 - 10.07.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
Data 17.11 - 16.12.2009  
Kontrolujący Biuro Kontroli UM  
 
9. Temat Sprawozdanie z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu
Data 17.11 - 15.11.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w przedszkolu KRASNAL
Data 01.01 - 31.08.2009 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM