Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrole wewnętrzne - rok 2009

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Notatka służbowa z pozaplanowych kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 26-27.03.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 1.07.2008 - 31.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
Data 1.01 - 31.03.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z rekontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu
Data 1.01 - 28.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z doraźnej kontroli przeprowadzonej w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data 18-29.05.2009 oraz 1-2.07.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data -
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 8.06 - 10.07.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
Data 17.11 - 16.12.2009  
Kontrolujący Biuro Kontroli UM  
 
9. Temat Sprawozdanie z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu
Data 17.11 - 15.11.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w przedszkolu KRASNAL
Data 01.01 - 31.08.2009 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM